DK, ds. Stuiver

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Voorganger: ds. J.H. Stuiver.
Inz. Werelddiaconaat, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

22 juli, negende zondag na Pinksteren: Vijfduizend!
Deze zondag horen we in de Dorpskerk het verhaal uit Marcus 6:30-44. Vijfduizend mensen luisteren naar Jezus en krijgen te eten.
Hoe kan dat? Jezus bidt, breekt en deelt en dan blijkt er genoeg te zijn voor iedereen! Wat betekent dat voor ons leven als individu en als groep. Daarover zal het gaan in deze dienst.

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland