DK, ds. Vellekoop Start zomerperiode HA

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Start zomerperiode Heilig Avondmaal. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Diaconie wijkbepaald, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

24 juni, vijfde zondag na Pinksteren: viering Heilig Avondmaal

‘Gods antwoord aan Job’, schrijft de NBV boven hoofdstuk 38. Degene die het boek Job tot hiertoe heeft gelezen, zal denken: eindelijk, dat werd tijd, nu zullen we weten hoe het zit!

Vandaag hopen we ook met elkaar het avondmaal te vieren. Nogal wat gemeenteleden hebben bij collega Stuiver & ondergetekende aangegeven moeite te hebben met het lopend vieren. Het lopen op zichzelf is voor sommigen onder ons al een hele onderneming en het communiceren van brood & wijn evenzeer. Daarbij komt men aan de beleving & de betekenis niet meer toe. Daarom kiezen we als proef tweemaal voor een rustige, zittende vorm, waarbij allen tegelijk naar voren komen. Nog prettiger is het wellicht als u vanaf de aanvang van de dienst van voren af aan de plaatsen vult. (Voor de preek kan ik dan achter de Tafel blijven staan; nog een voordeel.) We hopen dat op deze manier een ieder rust & ruimte zal ervaren die tot een vreugdevol vieren mag leiden.

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland