DK, ds. Vellekoop Paralleldienst

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Paralleldienst door Ontmoetingskerk. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Binnenlands Diaconaat, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

11 november, 25e zondag na Pinksteren
Deze zondag is de GSK-dienst, Gezin-School-Kerk, in de Open Hof. Daarin zal ds. Codée onze voorganger zijn.

Zelf hoop ik voor te gaan in de zogenaamde paralleldienst in de Dorpskerk. Marcus 12: 28-34 en het vijfde hoofdstuk van de Openbaring van Johannes zijn vandaag de lezingen. Oftewel God liefhebben naast De boekrol.

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland