DK, ds. Vellekoop Biddag voor gewas en arbeid

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Biddag voor gewas en arbeid. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Diaconie plaatselijk werk, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Flexibilisering

Woensdag 14 maart, biddag voor gewas en arbeid

Als je buiten een vast contract je werk in alle tijdelijkheid moet verrichten, kan dat veel onzekerheid met zich meebrengen. Zonder een contract voor onbepaalde tijd is het lastig om plannen te maken voor je toekomst. Denk aan zaken als een vaste relatie, huisvesting en kinderen. Toch moeten steeds meer mensen het als flexkracht met tijdelijk werk of als zelfstandige zonder personeel (zzp) zien te redden. Gaat het nog wel op wat Prediker schrijft: Voor alles onder de hemel is er een tijd.

In het evangelie maakt Jezus met de gelijkenis van het zaad (of gaat het om de zaaier?) duidelijk dat het moet vallen en sterven en opschieten en vrucht geven? Ja, het hangt van ons af (welke bodem bieden wij?) en tegelijk ook niet: het is God die de wasdom brengt. Of gaat het juist om samenwerking? God met ons?

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland