OH, Ds. Vellekoop

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Project ZWO, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Eerste zondag na Epifanie, 13 januari
Op het Octaaf van Epifanie wordt vanouds de doop van Jezus door Johannes gevierd. Lucas 3: 15-16 en 21-22. Hier kijken we echter ook naar de lezing uit Jesaja 40. Hij zet hier de toon. Heel het voorafgaande is opgerold en voorbij. Nu alles wat te verduren is voor ballingen in de ballingschap ten diepste gepeild is, hoor je hoe de stem van degene die voorleest diep ademhaalt. En bijna fluisterend klinkt wat nooit gehoord is: ‘Troost, troost, mijn volk’ (Jesaja 40: 1).

Zondag 13 januari is ook de dag dat ik (PGV) 65 jaar hoop te worden. Vroeger ging je dan met pensioen, bij dominees emeritaat genoemd. Dat is nu echter niet meer zo. Die zal zijn over 20 maanden: 13 september 2020. Maar om dit kroonjaar niet ongemerkt voorbij te laten gaan, ontvangt u bij de gebruikelijke koffie van de gemeente na de dienst van mij iets zoets. En tot besluit wil ik u allen een glas aanbieden. Ook hierbij: allen welkom!

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland