DK, ds. Vellekoop

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Werelddiaconaat, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

14 oktober, 21e zondag na Pinksteren
We komen deze zondag in de Dorpskerk bij elkaar voor het lezen van Marcus 10: 17-23 en het derde hoofdstuk van de Openbaring van Johannes. De komende weken zal er vaker uit het laatste Bijbelboek worden gelezen. Het gaat nu aan op de zondag voleinding, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het boek van de Openbaring loopt uit op de laatste dingen. In beide lezingen komt het echter aan op het Godsvertrouwen.

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland