DK, ds. Vellekoop

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Jeugdwerk PKN, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

9 september, Open Monumentendag:
De kunst van het leven
We komen deze morgen samen in de Dorpskerk. Een gebouw dat al eeuwenlang getuigt van wat de geslachten voor ons verstaan onder: De kunst van het leven. Gisteren en vandaag zijn het in Nederland de Open Monumentendagen. Helaas zijn de kerken vaak niet meer open. Letterlijk niet en geestelijk niet. Letterlijk omdat het niet te verzekeren is. Geestelijk omdat kerkenraden soms precies menen te weten wat wel en niet in een kerk is toegestaan en mag worden toegelaten. Met andere woorden: omdat de ene mens over de andere heerst.
Prediker wijst ons vanmorgen op een invalshoek waarin wij ons, geloof ik, allen kunnen vinden. Want wie is er niet bezig met De kunst van het leven? Daarover buigen wij ons deze zondag aan de hand van Prediker. Zo immers zou je het gezegde Gedenk te sterven, (Momento mori) ook kunnen omschrijven. Prediker 9 leert het ons eenvoudig: Doe wat je hand te doen vindt. Het zou eveneens een motto voor het nieuwe seizoen kunnen zijn. Er is onzekerheid en verwachting. Over de vraag hoe het nieuwe seizoen eruit zal gaan zien. Een commissie 1.4 die hard aan het werk is én ds. Jochem Stuiver die vertrekt. Tegelijk werken we toe naar de feestelijke inzet van een nieuwe periode. Echter, als iedereen bij de wijsheid van Prediker blijft komt het goed: Doe wat je hand te doen vindt.

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland