DK, ds. Vellekoop

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Diaconie wijkbepaald, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

19 augustus, dertiende zondag na Pinksteren: God en geld
We willen er niet altijd aan, maar in de Bijbel wordt heel concreet gesproken. Het gaat voortdurend over zaken en dingen waar wij zelf elke dag mee te maken hebben. Als Prediker een ding probeert te voorkomen, dan is het om de wereld van geloven los te maken van het dagelijks leven, alsof spiritualiteit
los verkrijgbaar zou zijn. In de Bijbel valt het op dat het gaat over praktische en dagelijkse zaken, en dat keuzes die daar gemaakt worden beslissend zijn. Het is niet toevallig dat het heel vaak gaat over kwesties van geld en goed, inkomen en bezit. Want juist dan spant het erom. Juist dan gaat het om een keuze tussen God en de Mammon; om het eens met J.C. te zeggen. (Prediker 5 & 6)

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland