DK, ds. Vellekoop

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Project ZWO: Stichting Mensenkinderen, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

5 augustus, elfde zondag na Pinksteren: Is er wel zin?
Na mijn vakantie wil ik een aantal malen tot aan de startzondag stilstaan bij het boek Prediker. Dat is geen geringe opgave. Aan de ene kant biedt de ‘postmoderne’ Prediker een taal en een thematiek die modern aandoen. Prediker lijkt het antigif tegen een blind geloven en met zijn doorbreking van zekerheden, biedt hij verfrissende nieuwe inzichten.
Tegelijk stelt het boekje ons de vraag of we niet verder moeten gaan achter zijn soms cynische opmerkingen. We zullen zien of deze zoektocht naar het leven nutteloos is. (Prediker 1).

Na de dienst is er gelegenheid om afscheid te nemen van Jacob en Victorija Vlaanderen, die naar Letland gaan verhuizen. De koffie gaat deze morgen dan ook vergezeld van Letse chocoladebonbons.

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland