DK, ds. Vellekoop 3e zondag 40-dagentijd

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. 3e zondag 40-dagentijd. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Voorjaarszending, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Wie zal mij redden?             

4 maart, Derde zondag Veertigdagentijd

Het centrale vers uit de brieflezing (Romeinen 7: 14-25) voor deze zondag is tegelijk de sleutel van zowel de lezing uit het Oude als het Nieuwe Testament. Het antwoord van de Jood op deze vraag zal eenvoudig zijn: De Tien Geboden. Dat is dan ook de Oudtestamentische lezing: Exodus 20: 1-17. Het antwoord van de Christen zal zijn een omkering, een reiniging, een bekering. Daarover gaat het in de tempelreiniging: Johannes 2: 13-25. Maar Paulus worstelt nog steeds met bovenstaande vraag: Wie zal mij redden?

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland