DK, ds. Vellekoop 3e zondag 40-dagentijd, doopdienst

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. 3e zondag 40-dagentijd. Doopdienst. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. KIA: kinderen in de knel, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Zondag 24 maart, zondag ‘Oculi’, derde zondag van de 40 dagen

Deze zondag zullen er vier kinderen worden gedoopt: Boaz Bernard Brakke, Oude Maarsseveensevaart 9, 3601 CJ, Eva Brigitte Maria van Huissteden, Goudfazant 6, 3435 SH Nieuwegein, Mare Louise van Ligten, Burg. C. van Nootenstraat 42, 3604 AK, en Lana Marie Louise Lasatira, Schokkingstraat 7, 3601 XL.

Daarnaast hopen we samen met de kinderen van de kindernevendienst verder te werken aan het Veertigdagentijdproject ‘Een nieuw begin’.

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland