DK, ds. Vellekoop 3e Advent

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. 3e Advent. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Diaconie wijkbepaald, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Derde Advent, zondag 16 december: Jeruzalem
Deze zondag staan we stil bij het feit dat het Protestants kerkkoor vijftig jaar bestaat. Maar tevens zal het voor de laatste maal zijn dat het kerkkoor o.l.v. Christiaan van Hemert in een viering voor ons zingt. Elders zal er in dit nummer van Kerk op Weg aandacht aan worden geschonken. Maar ik wil toch ook hier mijn lof en dank uitspreken namens velen voor zo heel veel jaren trouwe dienst.

We vervolgen het Adventsproject van de kindernevendienst met de lezing uit o.a. 1 Koningen 6, over de tempelbouw in Jeruzalem.

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland