DK, ds. Vellekoop

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Diaconie landelijk werk, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

8 juli, zevende zondag na Pinksteren: Troost en troost.
Drie vrienden heeft Job. Zij proberen Job op hun geheel eigen manier te ‘troosten’. Het gesprek tussen Job en zijn vrienden vormt verreweg het grootste gedeelte van het boek (hoofdstuk 3-31). In dit gesprek gaat de schrijver van het boek Job in tegen de toen gangbare gedachte: In dit leven gaat het de vromen goed en de goddelozen slecht. De vrienden van Job verdedigen dit standpunt en Job, zich onschuldig wetend, gaat er tegenin door zich te beroepen op Gods gerechtigheid.

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland