DK, ds. Stuiver Belijdenis- en doopdienst

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Voorganger ds. J.H. Stuiver. Belijdenis- en doopdienst.
Inz. Project ZWO: kinderfonds Mama’s, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Zondag 13 mei, zondag Exaudi (hoor):
doop en belijdenis Deze dag is het Moederdag en voor één moeder wordt
deze dag in ieder geval heel bijzonder. In deze dienst in de Dorpskerk hoopt een gevluchte moeder haar geloof te belijden en gedoopt te worden. Zij komt al een paar maanden samen met haar kind bij ons naar de kerk en heeft gevraagd of ze gedoopt kan worden en belijdenis mag doen in ons midden. Na een voorbereidingstraject en vele gesprekken
met dominee Stuiver stemt de kerkenraad hier van harte mee in. Om haar familie in haar thuisland niet in gevaar te brengen kunnen we hier niet haar naam en verdere gegevens noemen. Uiteraard zijn die wel bij de kerkenraad bekend. Op het leesrooster staat deze zondag het verhaal van Noach en de regenboog (Genesis 9: 8-17). De regenboog is bij uitstek het teken van hoop, dat als licht door water, door tranen schijnt, er de meest prachtige kleuren tevoorschijn komen. Dat Gods licht deze morgen door het doopwater mag schijnen en een teken van hoop vormen boven onze dopeling en allen die dit zullen meemaken. Omdat in de dienst waarschijnlijk geen familie van haar aanwezig zal zijn, zou alleen al uw aanwezigheid en een hand na afloop heel veel voor haar betekenen.

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland