DK, ds. Groenendijk 1e zondag 40-dagentijd, viering HA

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. 1e zondag 40-dagentijd, viering HA. Voorganger ds. C.R. Groenendijk.
Inz. Voorjaarszending: De kracht van Bijbelverhalen, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

1 maart, zondag Invocabit, ‘Roept Hij mij aan…’

De Israëlieten leven als slaven in Egypte en roepen het in hun ellende uit naar God. Bij de brandende braamstruik geeft God aan Mozes een teken van leven. Hij vertelt dat Hij Israël uit de macht van de Egyptenaren zal bevrijden. Daarom moet Mozes naar de farao gaan. Met dit verhaal uit Exodus 3 beginnen we de veertigdagentijd. We zullen ontdekken dat mensen steeds opnieuw mogen hopen op een teken van leven.  In die hoop zullen we met elkaar brood en wijn delen, als navolgers van Jezus Christus.

We maken kennis met de challenges die de kinderen aan kunnen gaan, spaarproject en de bloemschikking en worden uitgenodigd om in de komende veertig dagen elkaar en de mensen om ons heen een teken van leven te geven.

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland