DK, ds. Vellekoop

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Werelddiaconaat KIA: Kameroen, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

16 februari, 6e na Epifanie

We zijn 9 februari begonnen aan een serie lezingen uit het boek Exodus. Tot aan de overwinning op Pasen: ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt’, lezen we het boek van de Uittocht. En wellicht ook nog wel in de weken erna. De kindernevendienst leest in de Veertigdagentijd uit het Evangelie van Matthéüs mee tot aan Pasen. Vandaag lezen wij Exodus 2: 1-10.

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland