DK, ds. Vellekoop

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Werelddiaconaat: wereldvoedseldag, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

13 oktober, 18e zondag na Pinksteren

Deze zondag komen we samen in de Dorpskerk. Centraal staan de lezingen uit 1 Samuël 5: de Ark bij de filistijnen. Daarnaast staan vele kerken, geïnspireerd door het Werelddiaconaat, stil bij de Wereldvoedseldag (16 oktober). Jaarlijks wordt op initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN aandacht gevraagd voor het feit dat de aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle bewoners elke dag van een volwaardige maaltijd te voorzien. Als we maar eerlijk deelden…

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland