DK, ds. Vellekoop Paaswake HA

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Paaswake Heilig Avondmaal. Voorganger ds. P.G. Vellekoop.

Zaterdag 31 maart, Paaswake

Die prachtige Paaswake! Soms is het voor mensen de indrukwekkendste dienst van het jaar. Met als hoogtepunt de Lof van het Licht, waarbij ieder deelt in het vuur van de nieuwe Paaskaars. De lezingen uit het Oude Testament met altijd de lezing van het scheppingsverhaal. Het opstandingsevangelie van Marcus loopt uit op de belofte de Levende te zien. Het is indrukwekkend als er juist nu gedoopt zou worden. Maar ook nu er geen dopelingen zijn, wel gelukkig op de Paasmorgen!, gedenken wij onze eigen doop, met daarbij de geloofsbelijdenis en vanzelfsprekend het avondmaal.

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland