OH, ds. Groenendijk. Dit is een besloten viering die wordt uitgezonden via KerkTV en ook via RTV Stichtse Vecht. (de kerk is gesloten!)

Open Hof, Kerkweg 60 Maarssen. Voorganger ds. C.R. Groenendijk.
Dit is een besloten viering die wordt uitgezonden via KerkTV en ook via RTV Stichtse Vecht. (de kerk is gesloten!)
Inz. Jeugdwerk PKN (JOP), 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

10 mei, zondag Cantate, ‘zingt’
Na het Paasfeest lezen we verder hoe het gaat met Mozes, Aäron, Mirjam en hun volk. Ze
zijn door de zee getrokken. Hoe komen ze in het beloofde land? Het wordt een lange tocht.
Vandaag lezen we hoe Mozes de berg Sinaï opklimt. Als hij weer beneden komt, vertelt hij
wat God gezegd heeft. ‘Als jullie naar mijn stem luisteren, zullen jullie Mijn volk zijn.’
Dat willen de mensen wel. De berg beeft en schudt. Het is mooi en spannend tegelijk.
Wat zal God tegen hen zeggen? We lezen Exodus 19.

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland