DK, ds. van der Wal

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Voorganger ds. J. van der Wal
Inz. Diaconie plaatselijk werk: verjaardagstassen, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

14 juli, vijfde zondag na Pinksteren
We komen deze morgen in de Dorpskerk bij elkaar. Onze voorganger zal vandaag zijn ds. J.J. van der Wal uit Eersel.

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland