OH, Betekenis van de bijbel de tijden door. Tweede serie avonden rond het boek “De bijbel, een geschiedenis”

Betekenis van de bijbel de tijden door. Tweede serie avonden rond het boek “De bijbel, een geschiedenis”

De Bijbel is het belangrijkste boek van de westerse cultuur; gelovigen laat het zien hoe te leven en voor niet-gelovigen is het één van de grote werken uit de wereldliteratuur.
Het vorige seizoen wist Barton ons ongelofelijk te boeien in zijn beschrijving van het ontstaan van de delen van de bijbel. We maakten kennis met de wereld aan betekenis van de bijbel voor joodse, christelijke en literaire lezers.
Dit seizoen zal Barton ons laten zien hoe Middeleeuwers en reformatoren, verlichtingsdenkers en postmodernen en tenslotte
Barton zelf de bijbel lezen. Daarbij is opnieuw de spannendste vraag hoe we ons zelf door de bijbel laten aanspreken.
Van harte welkom om je mee te laten voeren door de weerbarstige en intrigerende geschiedenis van de bijbel en zijn lezers, die zich allen op eigen wijze lieten aanspreken door dit voluit menselijke en geïnspireerde boek.

De avonden zijn op 29 september, 13 oktober, 10 november en 15 december, om 20:00 uur in de Open Hof.
Begeleiding:
ds. Corinne Groenendijk en Kees van Rooden,
informatie/aanmelding bij Kees van Rooden
tel. 573 078, cede@telfort.nl.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland