Vakanties / feestdagen 2016-2017

Feestdagen en vakanties

 
Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2016
Wintertijd in de nacht van 29 op 30 oktober 2016
Kerstvakantie 24 december 2016 t/m 8 januari 2017
Kerstfeest zo. 25 en ma.26 december 2016
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2017
Stille week 10 april t/m 15 april 2017
Zomertijd In de nacht van 25 op 26 maart 2017
Pasen 16 en 17 maart 2017
Koningsdag op donderdag 27 april 2017
Meivakantie 22 april t/m 30 april 2017
Hemelvaartsdag 25 mei 2017 (4 mei dodenherdenking)
Pinksteren 4 en 5 juni 2017
Zomervak.(BO+VO) 8 juli t/m 20 augustus 2017
Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2017
Wintertijd In de nacht van 28 op 29 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018

Missie / Identiteit

Missie


Samen geloven
De protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen wil een gastvrije open geloofsgemeenschap zijn, waar mensen – in hun rijke verscheidenheid – graag komen…

Samen vieren
…om samen met anderen in feestelijke kerkdiensten met een herkenbare liturgie en ruimte voor variatie hun geloof te beleven…

Samen leven
…opdat we een levend contact kunnen onderhouden met elkaar en met geloofs-gemeenschappen en de wereld om ons heen.

Identiteit


  • De protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen wil een open geloofsgemeenschap zijn met ruimte voor verschillende geloofsvisies en voor verschillende geloofsuitingen. Jong en oud moet er zich thuis voelen;
  • Kenmerkend voor ons geloof zijn de zoektocht naar en het contact met God, met Jezus Christus als voorbeeld en de Bijbel als inspiratiebron;
  • Wij zijn een wijkgemeente waar de onderlinge betrokkenheid groot is met bij velen een grote inzet, maar ook met ruimte om soms even een stapje terug te doen;
  • Voor ons is de persoonlijke geloofsbeleving van groot belang en de kerkdiensten nemen daarin een belangrijke plaats in. In die diensten hebben we een herkenbare liturgie, waar binnen vaste liturgische elementen ruimte is voor variatie;
  • Binnen onze wijkgemeente is zorg en aandacht voor elkaar belangrijk, maar ook individuele en collectieve hulp wordt geboden aan anderen. Ook mensen die geen lid zijn van onze gemeente kunnen een beroep op ons doen, zowel voor pastorale als diaconale diensten.

De wereld waarin wij gemeente zijn
Voor het bereiken van onze doelstellingen is het belangrijk ons te realiseren in welke omgeving wij kerk zijn. Verder onderzoek is nodig om te bezien wat een en ander concreet voor de nieuwe verenigde wijkgemeente betekent en van ons vraagt.

 

Piet Jochem

Ontstaansgeschiedenis

{sfx url=’https://plus.google.com/u/0/photos/107574442479607011416/albums/5810389873152644033′ display=’slideshow’}Klik op de foto om naar alle foto’s van de startdienst te gaan.

De protestantse wijkgemeente Maarssen-Dorp is in september 2012 ontstaan door federatie van de hervormde wijkgemeente 1 en de gereformeerde wijkgemeente Open Hof. Het is een protestantse wijkgemeente ‘in wording’, want de kerkbesturen zijn nog in overleg over definitieve vereniging van de wijken.

Op zondag 9 september 2012 vond (voor het laatst) de gezamenlijke startdienst van beide wijkgemeenten plaats. Na de dienst werd de samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee de federatie tot de protestantse wijkgemeente Maarssen-Dorp (i.w.) een feit was.

De feestelijke en vreugdevolle dienst, in een bomvolle kerk, had als thema Geloof-Hoop-Liefde. Een van de predikanten van onze wijkgemeente, ds. Jochem Stuiver, gaf in zijn overdenking de aanwezigen mee: liefde voor elkaar zowel binnen als buiten de kerk, geïnspireerd door de liefde van Christus die elke kennis te boven gaat.

Onze andere predikant, ds. Piet Vellekoop, leidde de (her)bevestiging van 13 ambtsdragers die als ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester in onze wijkgemeente gaan werken. We namen ook afscheid van scheidende ambtsdragers, die gedurende vele jaren heel veel betekend hebben voor onze gemeenteleden.

Na de dienst ondertekenden de beide voorzitters en beide scriba’s de samenwerkingsovereenkomst en was er de ‘startmarkt’. Er waren een groot aantal marktkramen opgesteld waarin alle clubs, werkgroepen, koren en overige activiteiten binnen onze gezamenlijke wijkgemeente de mogelijkheid kregen zich aan de gemeenteleden te presenteerden. Ook de innerlijke mens werd niet vergeten.

Al met al een feestelijk start van het nieuwe seizoen in onze gezamenlijke wijkgemeente!

Piet Jochem

Overzicht diensten 2017

Rooster 2017       Versie 1.3
Dag Datum Tijd Gebouw Voorganger Muzikale medewerking Bijzonderheden
zo 1-jan-17 10:00 OH PGV   Nieuwjaarsontmoeting
zo 8-jan-17 10:00 DK dhr. S.C. Honing uit Bodegraven    
zo 15-jan-17 10:00 HHK JHS Oec. Zanggroep Zondag Eenheid
zo 22-jan-17 10:00 OH JHS    
zo 29-jan-17 10:00 OH PGV    
zo 5-feb-17 10:00 OH PGV    
zo 12-feb-17 10:00 DK PGV Protestants Kerkkoor  
zo 19-feb-17 10:00 OH JHS Needed Diaconiedienst
zo 26-feb-17 10:00 OH PGV    HA
zo 5-mrt-17 10:00 DK PGV   1ste zondag 40-dagentijd
zo 5-mrt-17 19:00 Priorij JHS + PGV   RvKM: Oecumenische vesper
wo 8-mrt-17 19:30 DK PGV   biddag voor gewas en arbeid
zo 12-mrt-17 10:00 OH JHS   2de zondag 40-daentijd
zo 19-mrt-17 10:00 DK PGV   3de zondag 40-dagentijd,
zondag na bazar
zo 26-mrt-17 10:00 OH PGV   4de zondag 40-dagentijd
zo 2-apr-17 10:00 DK PGV   5e zondag van de 40-dagentijd
zo 9-apr-17 10:00 OH JHS   Palmzondag
ma 10-apr-17 19:30 DK PGV + JHS + GJC   Vesper
di 11-apr-17 19:30 DK PGV + JHS + GJC   Vesper
woe 12-apr-17 19:30 DK PGV + JHS + GJC   Vesper
do 13-apr-17 19:30 DK PGV Zanggroep (?) Witte Donderdag, HA
vr 14-apr-17 19:30 OH JHS Excelsior Goede Vrijdag 
za 15-apr-17 22:00 DK PGV Zanggroep (?) Paaswake, HA
zo 16-apr-17 10:00 OH JHS   Pasen
zo 23-apr-17 10:00 OH PGV    
zo 30-apr-17 10:00 DK PGV    
zo 7-mei-17 10:00 OH PGV Protestants Kerkkoor  
zo 14-mei-17 10:00 OH JHS    
zo 21-mei-17 10:00 DK PGV    
do 25-mei-17 10:00 OH PGV   Hemelvaartsdag, morgengebed
zo 28-mei-17 10:00 OH PGV    
zo 4-jun-17 10:00 DK PGV   Pinksteren
zo 11-jun-17 10:00 OH JHS Elim (Koor Dennis de Bruijn)  
zo 18-jun-17 10:00 OH PGV Combo Slotdienst
zo 25-jun-17 10:00 DK PGV   Start zomerperiode HA
zo 2-jul-17 10:00 OH PGV    
zo 9-jul-17 10:00 DK PGV    
zo 16-jul-17 10:00 OH ds. P.J.Cornelisse uit Nieuwegein    
zo 23-jul-17 10:00 DK JHS    
zo 30-jul-17 10:00 OH JHS    
zo 6-aug-17 10:00 DK PGV    
zo 13-aug-17 10:00 OH PGV    
zo 20-aug-17 10:00 DK PGV    
zo 27-aug-17 10:00 OH JHS   Einde zomerperiode, HA
zo 3-sep-17 10:00 OH JHS    
zo 10-sep-17 10:00 DK PGV Protestants Kerkkoor  
zo 17-sep-17 10:00 OH PGV   RvKM: Vredeszondag
zo 24-sep-17 10:00 OH JHS + PGV Combo Startzondag
zo 1-okt-17 10:00 OH JHS    
zo 8-okt-17 10:00 DK PGV    
zo 15-okt-17 10:00 OH PGV    
zo 22-okt-17 10:00 OH ds. J.A. Compagner, Woerden    
zo 29-okt-17 10:00 OH JHS Elim (Koor Dennis de Bruijn)  
wo 1-nov-17 19:30 OH PGV   Dankdag voor gewas en arbeid
zo 5-nov-17 10:00 DK PGV    
zo 12-nov-17 10:00 OH JHS of PGV   Dienst Gezin, School,
Kerk door Ontmoetingskerk
zo 12-nov-17 10:00 DK Codee   Paralleldienst, door Ichthus
zo 19-nov-17 10:00 OH PGV    
zo 26-nov-17 10:00 OH JHS + PGV Zanggroep (?) Zondag van de Voleinding
zo 3-dec-17 10:00 DK JHS   1ste Advent
zo 3-dec-17 19:00 Priorij JHS + PGV   RvKM: Oecumenische vesper
zo 10-dec-17 10:00 OH PGV   2de Advent
zo 17-dec-17 10:00 DK JHS   3de Advent
zo 24-dec-17 10:00 OH PGV   4de Advent
zo 24-dec-17 22:30 DK JHS Upstairs Kerstnachtdienst
ma 25-dec-17 10:00 OH PGV    
zo 31-dec-17 10:00 OH JHS Protestants Kerkkoor  
zo 31-dec-17 19:30 OH JHS of PGV   Oudjaarsdienst

 

 

 

Koren PKM

Koren

Binnen onze wijkgemeente zijn drie koren actief: het Protestants Kerkkoor Maarssen, het jongerenkoor Needed en de (ad hoc) Zanggroep die (speciale) diensten begeleid. 

Klik op de foto hieronder om naar de verdere informatie van elk koor te gaan.

Koren PKM Koren needed  Koren zanggroep 

Protestants Kerkkoor Maarssen
o.l.v. Christiaan van Hemert

Jongerenkoor Needed
o.l.v. Rob van Dijk

(ad hoc) Zangroep
o.l.v. Janneke Roukema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten Algemeen

Elke zondag houdt onze wijkgemeente een ochtenddienst.

Twee kerkgebouwen
Tijdens de adventsperiode, de 40-dagentijd en de zomerperiode wordt om de week gebruik gemaakt van de Dorpskerk respectievelijk de Open Hof. Gedurende de overige perioden van het jaar vinden de kerkdiensten ten minste 1x per maand plaats in de Dorpskerk. De overige diensten worden in de Open Hof gehouden.

Viering op zondag
We komen ‘s zondags bij elkaar om ons met elkaar verbonden te voelen, onze twijfels met elkaar te delen, om opgebouwd te worden in ons geloof, om God te loven, maar vooral ook om plezier te hebben en te genieten van vreugdevolle diensten! Iedereen is van harte welkom.

Aanvangstijd
Alle diensten op zondag van onze wijkgemeente hebben het gehele jaar door een vaste aanvangstijd: 10:00 uur.

Na de dienst…
Na alle diensten is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee en voor de kinderen is er limonade!

Veel ruimte voor inbreng gemeenteleden
Hoewel de ochtenddiensten in het algemeen plaatsvinden volgens een vaste vorm of liturgie, is er bij ons veel ruimte voor bijvoorbeeld directe deelname van gemeenteleden, groepen en koren, al naar gelang het thema van de dienst.

Liederen
Voor het zingen wordt naast het (nieuwe) Liedboek van de Kerken ook gebruik gemaakt van een speciaal samengestelde liedbundel. Verder worden geregeld liederen uit andere bronnen gezongen zoals bijvoorbeeld opwekkingsliederen.

Bloemengroet
Iedere zondag is er een bloemengroet. Een gemeentelid, dat ziek is of door omstandigheden aan huis gebonden is, ontvangt dan de bloemen als groet van de gemeente. Daarmee willen wij onze verbondenheid met hem of haar uitdrukken. Vanzelfsprekend kunnen ook ander gebeurtenissen aanleiding zijn om een bloemengroet aan een gemeentelid te brengen.

Bijzondere diensten
Regelmatig vinden er bijzondere diensten plaats. Zo kennen we de ‘vriendendienst’, jeugddiensten, diensten gericht op zending en diaconie etc. Over deze jeugddiensten kunt u meer lezen bij het jeugdwerk. Vier keer per jaar is er ’s avonds een 4U Praisedienst. 4U Praisediensten zijn vieringen in een ontspannen sfeer, waar we met elkaar luisteren naar een spreker en veel zingen onder leiding van de 4U Praise-band. 4U Praise is voor iedereen. Voor jong en oud. Voor wie Hem al (een beetje) kent en voor wie Hem (opnieuw) wil leren kennen. De viering begint om 17:00 uur en aansluitend kan een ieder, die dat wil, blijven eten en napraten. Al met al ben je dan ongeveer om 19:00 uur weer thuis. Voor meer informatie kijk onder kerkdiensten bij 4U Praise.

Dorpskerk def

Onze kerkgebouwen

Dorpskerk defopenhof def

De protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen maakt gebruik van twee kerkgebouwen voor haar vieringen: de Dorpkerk (Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen) en kerkcentrum de Open Hof (Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen).

Tijdens de adventsperiode, de 40-dagentijd en de zomerperiode wordt om de week gebruik gemaakt van de Dorpskerk respectievelijk de Open Hof.

Gedurende de overige perioden van het jaar vinden de kerkdiensten ten minste 1x per maand plaats in de Dorpskerk. De overige diensten worden in de Open Hof gehouden.

In de agenda van deze website wordt bij elke dienst aangegeven in welk kerkgebouw deze gehouden wordt. Ook kunt u kijken bij overzicht diensten.

Via deze pagina vind u meer informatie over beide gebouwen en hun geschiedenis. Klik op een van de foto’s om naar de informatie te gaan.