juli 2019

‘Als ik mijn ogen toedoe, ben ik in Honoloeloe!’

Het zijn woorden van de dichter Jules Deelder, die op één van de mooiste vakantiekaarten staan die ik ooit heb ontvangen. De kaart toont een balkon, tienhoog op een flat in Leiden. Op het balkon: een ligstoel, de krant, een stapel boeken, koffie, een gebakje, een kleine radio, een vaas bloemen en nog wat ‘rommel’. Op de achterkant: ‘Een hartelijke vakantiegroet vanuit Playa del Casa!’ (thuisstrand)

Het is duidelijk: deze vakantieganger is thuis gebleven. Waarom zou een mens ook niet? Thuis heeft hij immers alles bij de hand. Het is dan ook voornamelijk mijn nieuwsgierigheid die mij af en toe de zonde van het vliegen doet begaan.

Maar als ik echt wil bijtanken ben ik thuis het beste af. Het beste bed en het beste bad, de beste douche en de beste ligbank. Daarbij: tegen mijn eigen fiets kan geen huurfiets ter wereld op! Wat ik ondanks al mijn reizen heb ingezien, met name ook mijn ingrijpende pelgrimsreizen naar Santiago en Rome, is dat afstand nemen van het dagelijks werk, echt niet alleen bereikt kan worden door de fysieke afstand. Ook al vergemakkelijkt het wel dat proces.

Nadeel van niet op vakantie gaan is, dat je een heel waardevol en essentieel onderdeel mist: het weer thuiskomen. Persoonlijk vind ik een groot voordeel van reizen dat het je kritisch maakt en je blik scherpt. Ook al kan ik een diep gevoel van dankbaarheid vaak niet onderdrukken wanneer ik weer thuis arriveer. Boven alles vertelt een thuiskomst hoe verrukkelijk thuis is en hoe goed ik het hier heb.

Ik zal niet zingen: ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn’ (Psalm 126). Maar wel weet ik dat ik, als ik weer op mijn eigen bed lig en mijn ogen sluit, onmiddellijk weer op reis ben, want: ‘Als ik mijn ogen toedoe, ben ik in Honoloeloe!’

ds. Piet Vellekoop

Goedemorgenkring

Op dinsdag 7 mei komen we weer bij elkaar voor onze maandelijkse Goedemorgenkring in de Open Hof. We vervolgen onze lezing van het Johannesevangelie en denken met elkaar na welk (Bijbel)boek we het komende seizoen wat nader zullen gaan lezen. We beginnen om 10.00 uur precies en royaal voor die tijd staat de koffie al klaar.

Ds Piet Vellekoop

Gemeenteberaad profielschets nieuwe predikant en samenstelling beroepingscommissie

Vanmorgen is tijdens het gemeenteberaad het profiel van de nieuwe predikant besproken. Scriba Henk de Vries verzorgde de opening waarin hij inging op de diverse stappen die inmiddels genomen zijn zodat we als wijkgemeente aan de slag kunnen met het werven van een nieuwe predikant. Aan de ene kant zijn er formele stappen die we moesten nemen: zoals toestemming vragen aan de Algemene Kerkenraad, de classis en het verkrijgen van financiële toestemming (solvabiliteitsverklaring). Aan de andere kant hebben we nagedacht over de vraag: wie zijn we als wijkgemeente en wat willen we voor de komende tijd: waar liggen voor ons de belangrijkste aandachtspunten?

Bram Schriever die onze wijkgemeente heeft begeleid in het proces tot nu toe, ging in op de hoofdpunten van het profiel. Het profiel is gemaakt in verband met het vertrek van ds. Jochem Stuiver en het emeritaat van ds Piet Velekoop per september 2020. Vanaf dat moment is er ruimte voor een predikant met een fulltime aanstelling voor wie de focus van zijn of haar werkzaamheden zal liggen bij de middengeneratie. Daarnaast komt er een ‘parttime voorziening’ voor seniorenwerk. Dit kan bijvoorbeeld ingevuld worden met een dominee en/of kerkelijk werker met een parttime dienstverband met specifieke aandacht voor de oudere gemeenteleden.

Er was brede steun voor het gepresenteerde profiel dat vervolgens werd besproken. De gemaakte opmerkingen en vragen zullen door de wijkkerkenraad worden meegenomen en afgewogen bij de vaststelling van het uiteindelijke profiel. Dat verschijnt overigens zo spoedig mogelijk op deze website.

Tijdens de bijeenkomst werd ook de samenstelling van de beroepingscommissie bekend gemaakt. Er waren zo’n 40 namen van gemeenteleden binnengekomen voor potentiële leden van de beroepingscommissie. De wijkkerkenraad heeft na zorgvuldig overweging de commissie vastgesteld (zie overzicht hiernaast).

Wij willen langs deze weg iedereen hartelijk bedanken die anderen of zichzelf heeft opgegeven voor dit belangrijke werk.

Er zal deze week nog afstemming zijn tussen vertegenwoordigers van de wijkkerkenraad en de beroepingscommissie, daarna zal de commissie met het werk aanvangen. Namens ons allen wensen we hen veel succes en Gods zegen toe.

Brief aan minder betrokken leden


Dit weekend zal er een vriendelijke brief worden gestuurd aan de leden die al jaren minder betrokken zijn bij onze wijkgemeente. Het gaat dan om leden die bijvoorbeeld al geruime tijd niet meer financieel bijdragen, hebben aangegeven geen contact meer te willen of al eerder hebben aangegeven zich te willen laten uitschrijven (waarbij dat nooit is gebeurd).

In de brief is aangegeven dat men zich desgewenst als lid kan laten uitschrijven. Dat is iets wat men zelf actief moet doen en wat in het verleden erg omslachtig was. Een uitschrijfformulier is meegestuurd en er wordt gewezen op de mogelijkheid tot uitschrijven via de website (www.ontmoetingskerkmaarssen.nl/uitschrijven).

Als men lid wil blijven is in de brief de vraag gesteld wat wij als wijkgemeente kunnen betekenen en wordt de mogelijkheid gegeven om met ons in contact te komen. Er wordt aangeboden om in persoon met iemand van onze wijkgemeente bij te praten. De folder van onze wijkgemeente is meegestuurd als extra informatie over wie wij zijn en wat we doen.

Deze brief is de resultante van de ideeën die gemeenteleden hebben ingebracht tijdens de gemeenteavonden in april en mei 2018.

Toespraak ds. Jochem Stuiver bij de manifestatie ‘Love Shine A Light’, een liefdevolle reactie op de Nashvilleverklaring

Door COC Midden-Nederland was ds. Jochem Stuiver uitgenodigd om samen met twee collega’s iets te zeggen vanuit de kerken tijdens de de manifestatie ‘Love Shine A Light’, een liefdevolle reactie op de Nashvilleverklaring, die plaatsvond op maandagavond 14 januari 2019 jl op het Domplein in Utrecht. De drie predikanten hadden hun bijdragen op elkaar afgestemd waarbij Jochem Stuiver als laatste spreker er in vijf minuten ook wat humor in mocht proberen te brengen.

Voor de bijdrage van ds. Netty de Jong van de Domkerk klik hier.

De bijdrage ds. Wilfrieda Stam kunt u lezen door hier te klikken.

Voor de tekst van ds. Jochem Stuiver klik hier.

Foto’s door JCfoto.nl

Adventsdeur open op 6 december 2018

Op donderdag 6 december gaat vanaf 14.30 uur ons adventsdeurtje open. Onder het genot van een kopje thee/koffie met wat lekkers gaan we in gesprek over de vruchten van de Geest.

Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23). U/jij bent van harte welkom aan de Joh. Vermeerstraat 41 in Maarssen (we wonen boven het Argentijnse restaurant aan het Pieter de Hooghplein, de bel bevindt zich naast groentewinkel Brouwer).

Hartelijke groet,
Myriam Verhoef
06-36178156

De Honkers naar Drievliet

Zaterdag 23 juni jl. gingen de Honkers, als afsluiting van het seizoen, naar Familiepark Drievliet in Den Haag. Het was een super leuke dag met prachtig weer! De kinderen hebben genoten van alle attracties! En er waren echte waaghalzen bij die zelfs in de achtbaan durfden die over de kop ging! Verder waren er botsautootjes, een zweefmolen, doolhof, attracties met bootjes en water, verschillende achtbanen en nog veel meer! Na een gezellige dag in het park kwamen we om 17.00 uur terug bij de Open Hof. Daar stond al een gedekte tafel klaar en konden we aanschuiven voor heerlijke pannenkoeken. Dat was nog eens een lekkere afsluiting van de dag! De Honkers gaan nu met vakantie en starten na de zomer weer met een nieuw seizoen.

Groetjes van Carmelina, Minke, Lieke, Roos, Juliet, Isalie, Boris, Arian, Ruben, Matthijs, Ineke, Corina en Myriam

Wijkavond Zandweg-Oostwaard

Op donderdagavond 12 april organiseert het wijkteam van Zandweg-Oostwaard weer een gezellige wijkavond. Iedereen – jong en oud – is van harte welkom. Het thema van deze avond is ‘Kerkproeverij’. Het zou daarom leuk zijn dat iedere deelnemer twee stukken koek of taart meeneemt, liefst met een korte uitleg wat deze lekkernij zo bijzonder (s)maakt.

Het doel van deze avond is dat we elkaar als wijkgemeenteleden beter leren kennen. Dit doen we door het spelen van het bordspel ‘Geloof en een hoop liefde’. En bij een grote opkomst hebben we ook nog een leuke workshop in petto. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats op een locatie in de wijk. Waar dit is horen jullie nog.

Interesse? Graag even aanmelden bij Inge van Leeuwen: inge.oscar.vanleeuwen@gmail.com

Taizé-viering RK Kerk

Door de grote opkomst en de positieve reacties op deze viering gaan we door en op 4 februari om 16:30 uur weer een Taizé-viering. Graag nodigt de inspiratiegroep je uit om deel te nemen.

In een Taizé-viering richten we ons op innerlijke rust. Door het ritme van de gezangen, de momenten van rust en de korte teksten, ontstaat er een vrede waar ruimte is om bij God en jezelf te komen.

Iedereen is van harte welkom in deze viering, die ongeveer 40 minuten duurt. De viering wordt gehouden in de apscis van de Heilig Hart kerk in Maarssen (dat is achterin de kerk).

Je kunt door de hoofdingang binnenkomen. Een Taizé-viering is voor alle gezindten bedoeld en voel je daarom vrij om te komen.

Het verhaal van Pasen voor de kinderen…

Zondag 18 februari is de start van het 40 dagen tijd project van de kindernevendienst. Op ZONDAG 4 FEBRUARI is er daarom een heel uur lang kindernevendienst! Die zondag zal namelijk het hele Paasverhaal aan de kinderen worden verteld. Ook gaan we weer creatief aan de slag om het verhaal in beeld te brengen!

Weet je allemaal VAN HARTE WELKOM deze zondag!!

Groetjes, namens de kindernevendienst,
Lucia de Vries