Afscheidsdienst dominee Jochem Stuiver in woord en beeld

In een feestelijke en soms emotionele dienst op zondag 17 maart jl. hebben we afscheid genomen van Dominee Jochem Stuiver als predikant van onze wijkgemeente. De dienst kreeg als thema mee “Alles uit de kast en compassie”. Muzikale medewerking was er door orgel en combo. Aansluitend aan de dienst was er een receptie.

Raquel van Vliet en Marion de Vries waren deze morgen de zangeressen van het combo. Voor de dienst zongen zij een bewerking van het lied ‘ Testify to love’.

Jochem en Bart hadden de Paaskaarsen van elk jaar dat Jochem in onze wijkgemeente predikant was meegenomen. Gemeenteleden die dat wilden konden een kaars mee naar huis nemen.

De Paaskaarsen van 2012 – 2018
“Wie van u weet hoe dit heet…?”

Voor de kinderen van de kindernevendienst had Jochem ‘blije bij bommen’ meegebracht. Dat zijn knutsel pakketten die bestaan uit klei, aarde en bloemzaadjes. “Deze ‘bommen’ kun je laten vallen (bijvoorbeeld in de tuin van je buurvrouw die een hele kale tuin heeft) en hieruit groeien in de zomer dan hele mooie bloemen die bijen blij maken net zoals jullie kinderen kunnen bijdragen aan een mooiere, vrolijke en kleurrijker wereld”.

Dominee Jochem werkte ook zelf muzikaal mee: hier begeleidt hij samen met Anneke Pastoor een lied op de dwarsfluit.

In zijn overdenking vol humor memoreerde Jochem zijn preek over het ‘vieze vaatdoekje’ het best herinnerd word. Hij heeft altijd geprobeerd in eenvoudige taal iets overbrengen van het ongrijpbare, zelf noemt hij dat de ’theologie van het alledaagse’. Ook voor gemeenteleden had een presentje meegenomen bestaande uit 3 dingen: en wit perpermunt symbool voor het licht van God dat in allerlei kleuren tot ons komt. Op het pepermunt een hart in het rood: teken van liefde. Waar licht en liefde zijn, daar is God. De 2 handen die het hart vormen staan symbool voor de compassie (met passie) van God die samen met ons wil werken aan een betere wereld.

Paperclip: symbool voor Jezus Christus. Hij verbindt de mensen met elkaar: verschillende soorten mensen die worden samengebracht.

Visitekaartje met daarop een lied afgebeeld: symbool voor de Geest. De Geest die staat voor de communicatie, het is de ‘Jazz factor’ van het geloof.

Als laatste het zakje waarin het pepermunt zit: symbool voor tevoorschijn halen, alles uit de kast halen. Wat doen wij met ons leven: gaan we ervoor? Durven we als kwetsbaar mens door het leven te gaan? Kwetsbaar zijn kan en mag in de kerk: daar mag je komen om licht en liefde te ervaren en te delen met andere mensen.

Dominee Jochem Stuiver zong aan het einde van zijn preek een bewerking van Jaap Zijlstra en van hemzelf op de prachtige melodie van ‘You Raise me Up’. Deze melodie keuze sloot goed aan bij de betekenis van de naam Jochem: God richt op.

Carlo van Klarenbosch overhandigde dominee Jochem Stuiver een cadeau namens de Kindernevendienst

“Je denkt van mij af te zijn, maar tot in lengte van dagen sta ik op jouw tafel…”

Dominee Piet Vellekoop bedankte Jochem uitgebreid voor zijn inzet en sprak diepe waardering uit voor de afgelopen jaren van samenwerking. Kijkend naar de kleuren van de toga’s (zwart en wit) typeerde Piet hen beiden als peper en zoutstel dan nu van elkaar gescheiden zou worden. De combi-molen van de Hema was de oplossing: met elkaar verbonden tot in lengte van dagen…

Ook Bart ontving een cadeau bij het afscheid…

De voorzitter van de wijkkerkenraad memoreerde op humoristisch wijze onder andere de lichte neiging van Jochem om alles te willen weten en regelen. Daarna zong de gemeente een door Anneke Pastoor gemaakt afscheidslied.

Terugblik kerk-op-schoot

Op zondag 17 februari jl., kwam dominee Beer weer naar de Open Hof. Een paar weken daarvoor hadden de kinderen thuis al een uitnodiging in de brievenbus gekregen voor deze speciale dienst voor kinderen van 0-4 jaar.

Nadat Tim de kaars had aangestoken, hebben we met elkaar gebeden. Daarna hoorden en beleefden we het verhaal van Jona.

Jona moest op reis van God. Alle kinderen hadden ook iets meegenomen, wat zij meenemen als ze op reis gaan. We deden al deze spullen in een koffer. Net als Jona mochten de kinderen in een bootje zitten. We voelden hoe het voelt als het heel hard waait. Jona werd overboord gegooid en de zee werd rustig. De kinderen mochten het poppetje van Jona in het water gooien, daar ging hij kopje onder.

In de onderwaterwereld konden de kinderen prachtige vissen en schelpen bewonderen en aanraken. Daarna zagen we dat een grote walvis Jona opslokte. De walvis spuugde Jona uit op het strand. Ook dit mochten de kinderen zelf naspelen door het poppetje van Jona in een grote bak zand te gooien. Jona luisterde naar de Heer en ging naar Ninevé. Tussen alle belevenissen door zongen we liedjes met elkaar, begeleidt door Janneke op de piano.
Het was weer een mooie dienst!

De volgende kerk-op-schoot is op 7 april in de Dorpskerk en zal over Palmpasen gaan.

Groet,
Myriam & Marieke

4e Top2000 dienst in Kerkcentrum Open Hof

Op zondag 30 december jl. werd voor de vierde keer op rij een Top2000 dienst gehouden in Kerkcentrum Open Hof. Deze dienst was via allerlei media breed aangekondigd en dat was te merken: onze wijkgemeente verheugde zich in het grote aantal gasten dat we mochten verwelkomen.

Tijdens de dienst werden door de Ontmoetingskerk band 10 liederen uit de pop Top2000 gespeeld en gezongen. Via de beamer werden de teksten gepresenteerd zodat alle aanwezigen konden meezingen. Veel van de teksten van de uitgekozen songs hebben een diepgang die prima past binnen een kerkdienst. Daarnaast zijn de songs eigentijds en hebben vaak een prachtige melodie. Een mooi voorbeeld daarvan is “Ken je mij” van Trijntje Oosterhuis dat door haar vader Huub is geschreven.

Ds. Jochem Stuiver – die als DJ optrad – sprak in zijn preekcolumn over een goed gesprek. Hij stelde de vraag: “Wat maakt een gesprek een goed gesprek”? Hij gaf ons een top 10 aan tips mee:

1) doe één ding tegelijk
2) houd geen betoog
3) stel open vragen
4) laat je meevoeren
5) als je het niet weet, zeg dan dat je het niet weet
6) stel jouw ervaring niet gelijk aan die van een ander
7) val niet in herhaling
8) niet teveel details
9) luister
10) houd het kort

Wees geïnteresseerd in anderen
Ga erop uit,
praat met mensen,
luister naar mensen
en wees vooral bereid versteld te staan

Voorafgaand aan de dienst waren op de stoelen formuliertjes neergelegd waarop een voorbede kon worden geschreven. Enige tientallen voorbeden werden gevraagd en dus verwoordden de gebeden tegen het einde van de dienst de zorgen die er leven over mensen die ziek zijn, mensen in de knel, maar ook de dankbaarheid over fijne dingen in ons leven.

Ook in 2019 zal er zeker weer een Top2000 dienst worden gehouden!

Nieuwsgierig geworden?
Klik hier als je de liturgie van de kerkdienst wilt bekijken
Klik hier als je de dienst nog eens wilt terugkijken
Klik hier voor de foto’s van de dienst

Kerstvieringen


Vier het Kerstfeest met ons mee! Je bent van harte welkom tijdens de Kerstnachtdienst en/of Kerstmorgenviering van de Ontmoetingskerk.

Op KERSTNACHT is er een feestelijke kerstdienst in de Dorpskerk, Kerkweg 19 in Maarssen. Een avond waarop we bekende kerstliederen zullen zingen, willen luisteren naar het kerstevangelie uit Lucas 2 en ons laten betoveren door de close harmony zang van Why Four. Het thema is: Doe als God, word mens! Voorganger is dominee Piet Vellekoop.

Vanaf 22.15 uur begint de samenzang van kerstliederen en na de viering is er buiten op het plein warme chocolademelk, glühwein en kerstbrood voor iedereen.
_______________________________________________

Op KERSTMORGEN is er een feestelijke kerstdienst voor alle leeftijden in gebouw Open Hof, Kerkweg 60 in Maarssen. Het thema is: FEEST VAN HEMEL EN AARDE.

De samenzang van bekende kerstliederen is vanaf 9:45 uur met medewerking van het koor Jongerenkoor Needed & Friends onder leiding van de bekende musicus, componist en dirigent Rob van Dijk. Rob van Dijk zal ook in deze dienst het orgel bespelen.
Het kerstverhaal zal als een minimusical worden gezongen en gelezen. Voorganger is dominee Jochem Stuiver.
Voor de kinderen is er tijdens de preek ’kerst-preek-bingo’ waarmee leuke prijsjes te winnen zijn.

Kerk-op-schoot Kerst

Op zondag 16 december jl. hebben we samen met dominee beer het kerstfeest gevierd met de kinderen van 0 tot 4 jaar en hun (groot) ouders. We zaten met elkaar in een grote kring en luisterden naar het kerstverhaal. We lazen over Maria en Jozef die op reis gingen op een ezeltje en over de herders in het veld bij de schapen. De kinderen mochten op een (stokpaardje) ezeltje rijden, schapenwol voelen en in de kribbe kijken bij baby Jezus. Ook mochten ze een engeltje zijn terwijl we zongen “Gloria in excelsis deo”.

Na afloop hebben we met elkaar God gedankt voor een mooie viering. De kinderen kregen allemaal een boekje mee naar huis van Corien Oranje ‘Kerstfeest; God maakt een nieuw begin’. Natuurlijk was er ook nog wat te drinken en kerstkransje.

De volgende Kerk-op-schoot viering is op zondag 17 februari 2019 in Kerkcentrum Open Hof. Voor meer informatie of een uitnodiging voor de volgende keer neem gerust contact op: mmrverhoef@casema.nl

Groetjes, Marieke Ramp en Myriam Verhoef

In Vuur en Vlam Viering (VVV), zondag 18 november, 09:30 uur, Open Hof

De Ontmoetingsdienst op zondag 29 april 2018 was bedoeld als een ‘anders dan anders’ kerkdienst, laagdrempelig en voor jong en oud. Het thema van de dienst was paradoxaal: in Vuur en Vlam, als Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen.

Op zondag 18 november is er weer een in Vuur en Vlam Viering. Tegenwoordig is het een hele uitdaging om mensen ergens ‘warm voor te laten lopen’. Maar er is een vuur, dat eeuwig brandt. Dit is het vuur, dat mensen aanzet, zich uit naam van de Liefde in te zetten voor de medemens. Deze zondag zal extra aandacht gegeven worden aan mantelzorgers. Het thema van deze dienst is “warme betrokkenheid”.

Er is vanaf 9.30 uur een warm welkom in de Open Hof; er is koffie en thee voorafgaand aan de dienst. Medewerking aan deze dienst wordt gegeven door het koor Nebarecha uit Utrecht. Voor de dienst zingt het koor en is er gemeentezang. Ook na de dienst is er koffie en thee.

De dienst op 29 april was in samenwerking met Jochem Stuiver georganiseerd door een aantal gemeenteleden die samen een gespreksgroep vormen. Ook nu weer heeft een aantal van hen samengewerkt met dit keer Piet Vellekoop om de dienst voor te bereiden. Na de dienst van 18 april zal Henk de Groot ook andere gemeenteleden uitnodigen om mee te doen aan het voorbereiden van in Vuur en Vlam Vieringen. Voor volgend jaar staan er vier gepland: 31 maart, 26 mei, 13 oktober en 8 december 2019. Doe(t) u/jij mee?

Laatste kans: Protestants Kerkkoor met ds. Jochem Stuiver woensdag 7 november in Open Hof

Woensdagavond 7 november (Dankdag) is om 19:30 uur in Open Hof de laatste kans om een dienst bij te wonen met het Protestants Kerkkoor samen met ds. Jochem Stuiver. Allebei stoppen ze volgend jaar vanwege het bereiken van de leeftijd van 50 jaar.

De allerlaatste keer dat het Protestants Kerkkoor in onze dienst zal zingen is zondag 16 december. Woensdagavond 7 november wordt een prachtige dienst met veel muziek, dankbaarheid en een preek over gelatenheid en vertrouwen die je energie geeft!

beer

Kerk-op-schoot, zondag 4 november

Op zondag 4 november 2018 om 10.00 uur komt dominee Beer weer naar de Open Hof. Deze keer gaat het over het verloren schaap. De kinderen van 0-4 jaar en hun (groot)ouders zijn van harte welkom op de Hofzolder. Na afloop van de viering kunnen (groot)ouders aansluiten in de kerk, nog even napraten of naar huis gaan.

Groetjes van Dominee Beer, Marieke en Myriam

beer