Goedemorgenkring

De Goedemorgenkring van afgelopen dinsdag 5 november is komen te vervallen. Deze zal nu gehouden worden op aanstaande dinsdag 12 november. Zoals gebruikelijk in het Open Hof, aanvang 10.00 uur. We lezen dan met elkaar het eerste hoofdstuk van het boek Ester.

Goedemorgenkring

Deze kring komt weer bijeen op dinsdagmorgen 5 november om 10.00 uur in de Open Hof. Vooraf staat de koffie al klaar. De laatste maal hebben we met name stil gestaan bij de verbondenheid van de Protestantse Kerk in Nederland met Israël. Dit mede ook met het oog op de Israëlzondag waarbij we 6 oktober ook in de viering stil stonden. We buigen ons vanaf deze dinsdag weer verder over misschien wel een van de mooiste boeken die ‘Israël’ ons heeft overgeleverd: Esther

KerkTV is coming…

Als onderdeel van het communicatieplan van onze wijkgemeente, zal KerkRadio binnenkort worden uitgebreid tot KerkTV. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels door onze koster Wim en lid van de communicatiewerkgroep Henk de Vries afgerond. De bekabeling is geïnstalleerd en van de gelegenheid is meteen gebruik gemaakt om een gereviseerde versterker te installeren en de grote grijze audio kast te vervangen door een kleiner exemplaar.

Voor de luisteraars die via het zogenoemde Lucas kastje de diensten luisteren, verandert er helemaal niets. Deze kastjes kunnen ook straks gewoon gebruikt worden. Wat wel verandert is dat via de links op deze website je naar kerkdienstgemist.nl wordt geleid, waar je de dienst straks kunt meekijken of terugkijken.

De camera zal door het bedrijf Schaapsound zo spoedig mogelijk worden gemonteerd.