Results for: van wijk

Cees

Cees van Wijk 60 jaar organist!

CeesOrganist Cees van Wijk viert deze maand, dat hij zestig (!) jaar organist is van onze gemeente. In de ochtenddienst van 12 februari werd dit feestelijk gevierd. In zijn lofrede wees ds. Piet Vellekoop op de geweldige kwaliteiten van Cees, met name ook op zijn vermogen om in zijn orgelspel te reageren op wat er in de kerkdienst gebeurt. Ook Cees’ vrouw Jans werd nadrukkelijk in de feestelijkheden betrokken als belangrijke steun achter en naast Cees. Onze predikanten Jochem Stuiver en Piet Vellekoop vinden, dat Cees na 60 jaar wel wat rust verdiend heeft, maar willen niet, dat hij stopt voordat zij beiden met pensioen zijn. In zijn dankwoord gaf Cees aan, dat hij altijd probeert vanuit zijn hart het orgel te bespelen en zo aan te sluiten bij wat hij in de diensten ervaart. Hij beloofde te blijven spelen, zolang hij in staat is de orgeltrappen te beklimmen en zolang zijn vingers hem niet in de steek laten.

(klik op deze link om meer foto’s van de dienst te zien)

Toespraak tot C. van Wijk (55 jaar organist in de Dorpskerk 2012)

Toespraak tot C. van Wijk (55 jaar organist in de Dorpskerk

 

De toespraak is gehouden door ds. Vellekoop op zondag 6 mei 2012. Onverwacht werd de eredienst even ‘stilgelegd’ en werd Cees van Wijk naar beneden geroepen.

Toen volgde de toespraak van ds. Vellekoop. Aansluitend volgt het ‘dankwoord’ van de jubilerende organist dat ook in Kerk op weg staat.

Openstaande vacatures in onze wijkgemeente

Afgelopen zondag 15 september was er een prachtige kerkdienst waarin veel items aan bod zijn geweest: Startzondag, Ziekenzondag, aftredende en herbevestigde ambtsdragers, en ook de openstaande vacatures binnen de gemeente.

Over dit laatste onderwerp heeft dominee Piet Vellekoop in de preek ons als gemeenteleden vergeleken met mieren: éen mier kan bijna niets, maar een hele kolonie mieren kan bergen verzetten!

Na de dienst werd een sheet uitgedeeld waarop de (meeste) vacatures die er binnen de gemeente zijn, vermeld staan.

Om ook de mensen die niet in de kerk waren op de hoogte te stellen van de openstaande vacatures hierbij de link naar de sheet:

Heeft  u / heb jij wat tijd over om met één van de genoemde taken te helpen? Dat zou fantastisch zijn! Er staan vacatures in die wat meer tijd kosten, maar er zijn zeker ook taken die maar één  keer in de 2 of 3 maanden een activiteit vergen. Ook staan er enkele eenmalige taken bij.

Denk er vooral eens over na!  Vele handen maken per slot licht werk, en… gemeente zijn we met elkáár!

Met een hartelijke groet,
Cora Hofstee