Cees

Cees van Wijk 60 jaar organist!

Organist Cees van Wijk viert deze maand, dat hij zestig (!) jaar organist is van onze gemeente. In de ochtenddienst van 12 februari werd dit feestelijk gevierd. In zijn lofrede wees ds. Piet Vellekoop op de geweldige kwaliteiten van Cees, met name ook op zijn vermogen om in zijn orgelspel te reageren op wat er […]

Toespraak tot C. van Wijk (55 jaar organist in de Dorpskerk 2012)

Toespraak tot C. van Wijk (55 jaar organist in de Dorpskerk   De toespraak is gehouden door ds. Vellekoop op zondag 6 mei 2012. Onverwacht werd de eredienst even ‘stilgelegd’ en werd Cees van Wijk naar beneden geroepen. Toen volgde de toespraak van ds. Vellekoop. Aansluitend volgt het ‘dankwoord’ van de jubilerende organist dat ook […]

Uit de wijkkerkenraad

De WKR heeft 19 september jl. weer vergaderd. Een zeer vruchtbare avond. Alle werkgroepen en commissies hebben voor de zomer hun deel van het al bestaande beleidsplan weer onder de loep genomen en aangepast naar 2023-2028, tevens zijn de werkplannen voor het komende seizoen 2023-2024 aangepast en opgenomen in het beleidsplan. Met trots is het […]