De Corona maatregelen gedeeltelijk aangescherpt! Een reservering wel weer nodig, maar koffiedrinken na de dienst kan nog wel!

Vanaf 3 november zijn enkele corona maatregelen in Nederland aangescherpt. Deze maatregelen hebben ook invloed op onze wekelijkse erediensten.

We volgen hierbij de adviezen van PKN. Concreet gaat het om de volgende punten:

  • De kerkdienst kan fysiek bijgewoond worden door maximaal 65 personen.
  • Reserveren is noodzakelijk, in de nieuwsbrief staat de link. Heeft u geen email  bel of stuur een bericht naar: Teo Monster 0346-553327 / 06-23228927.
  • Mondkapje is verplicht (van en naar uw plek)
  • Geen corona toegangsbewijs nodig.
  • Blijf bij klachten thuis en reinig uw handen bij binnenkomst.
  • We houden 1,5 meter afstand van elkaar, zowel in de kerkzaal als de hofzaal.
  • Er kan wel gezongen worden tijdens de diensten.
  • Het protocol voor het verlaten van de kerk blijft: eerst de hofzaal, dan de kerkzaal. Let op de instructies via de beamer.
  • Koffiedrinken na de dienst blijft mogelijk! Degenen die koffie willen blijven drinken: blijf even zitten en verlaat de kerkzaal via de voorzijde richting hofzaal. Er worden enkele tafels geplaatst. Max. 4 – 6 personen rond een tafel. Koffie/thee kan alleen aan de tafels worden gedronken en de koffie/thee wordt gebracht. Er is geen uitgifte aan de balie! 
  • Collecteschalen blijven ook in gebruik.