Corona maatregelen grotendeels afgeschaft

Geen reservering meer nodig en koffiedrinken na de dienst kan gelukkig weer. Wat fijn dat we weer meer gewoon naar de kerk kunnen gaan en elkaar kunnen ontmoeten bij de koffie. We hebben er sinds 15 maart 2020 naar uit gekeken. We hopen u/jou zondag te ontmoeten, van harte welkom!

Vanaf 25 september a.s worden veel corona maatregelen, die in Nederland nu nog gelden afgeschaft. Daardoor kunnen we ook de beperkingen die golden bij onze kerkdiensten grotendeels opheffen. We volgen daarbij de adviezen van PKN. Concreet gaat het om de volgende punten:

  • Vanaf a.s. zondag 26 september is GEEN RESERVERING meer nodig voor bezoek van erediensten.
  • Er is geen corona toegangsbewijs nodig.
  • Wel graag uw handen reinigen bij binnenkomst.
  • In de kerkzaal vervalt de 1.5m afstand. Wel moet iedereen gepaste afstand houden van elkaar.Voor mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen, die toch liever nog de 1.5 meter handhaven blijven de stoelen in de hofzaal op 1.5m afstand staan.
  • Het protocol voor het verlaten van de kerk wordt aangepast: eerst de hofzaal, dan de kerkzaal. Let op de instructies via de beamer.
  • Koffiedrinken na de dienst is weer mogelijk! Degenen die koffie willen blijven drinken: blijf even zitten en verlaat de kerkzaal via de voorzijde richting hofzaal. Geef anderen de ruimte om met gepaste afstand de kerkzaal aan de achterzijde te verlaten.Er worden enige tafels geplaatst. Max. 4 – 6 personen rond een tafel. Koffie/thee kan op tafel met servies. Wordt gebracht. Niet allemaal tegelijk naar de koffie uitgifte balie!
  • Blijf uw best doen gepaste afstand te houden.
  • Collecteschalen blijven nog even in gebruik
Uiteraard blijven de kerkdiensten ook online uitgezonden via Kerkdienstgemist. En ook zijn de kerkdiensten terug te zien op RTV Stichtse Vecht via Ziggo kanaal 44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1332. De uitzending van de zondagse kerkdienst is om 16.00 uur. 
Geplaatst in Nieuws.