Perspectief en ruimte in schrale tijden

De discussie die landelijk plaatsvindt over de (inmiddels) lange duur van de coronamaatregelen en de behoefte aan perspectief en (iets) meer vrijheid, klinkt ook binnen Protestantse Kerk Nederland. De behoefte van aangesloten gemeenten aan ruimte binnen kaders is groot. De generale synode en ook de classis Utrecht waartoe wij behoren roepen op om “Met elkaar risico’s te overwegen en wat ruimte te nemen om de schraalheid van deze tijd iets te verzachten”. 

Daarbij is ontvangst van maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers) in een kerkdienst weer mogelijk waarbij de algemene corona regels blijven gelden. Zingen blijft beperkt tot maximaal 4 zangers op 3 meter van elkaar. 

Vanaf aanstaande zondag 7 maart zullen de diensten van onze wijkgemeente weer toegankelijk zijn voor maximaal 30 bezoekers. Vooraf reserveren is noodzakelijk. Om risico’s zoveel mogelijk te beperken, blijven onze verdere maatregelen van kracht: binnenkomst via de achteringang, u wordt bevraagd op uw gezondheid, handen desinfecteren bij de ingang, het dragen van een mondkapje is verplicht evenals het volgen van de gegevens aanwijzingen. Klik hier voor alle instructies.

Wij hebben daartoe besloten omdat ook wij perspectief en ruimte willen bieden. Er is binnen onze wijkgemeente behoefte aan weer samenkomen. Daarnaast zijn of worden steeds meer ouderen in onze wijkgemeente ingeënt en lopen dus geen risico meer. Omdat nog niet vaststaat dat zij geen risico kunnen vormen voor anderen, blijven alle maatregelen zoals hierboven genoemd van kracht. Wat natuurlijk blijft is dat eenieder een persoonlijke afweging maakt om de diensten fysiek te bezoeken. Vanzelfsprekend blijven wij de diensten live streamen via kerkdienstgemist.nl (en zijn ze terug te kijken via RTV Stichtse Vecht).

Daarnaast blijven we de ontwikkelingen en richtlijnen van de overheid, PKN en Classis met betrekking tot het bestrijden van het coronavirus nauwgezet volgen.  

Geplaatst in Nieuws.