Bazar 2021?

Beste gemeente en andere geinteresseerden! 

Vorig jaar maart ongeveer twee weken voor de bazar hebben we om bekende redenen de bazar moeten annuleren. Wie had toen kunnen vermoeden dat we in 2020 helemaal geen bazar konden houden? (Ik niet!) En ook dit jaar maart kan de bazar niet doorgaan, er is nog hoop voor een bazar in september, maar niet heel veel.

Om een goede bazar te draaien moeten we af van de anderhalve meter en andere maatregelen die ons beperken. De ingezamelde spullen staan nog steeds opgeslagen in de kerk en we moeten om op tijd de organisatie rond te krijgen ergens rond mei een besluit nemen over een bazar in september. Wij vinden het heel erg jammer dat de Bazar voor de 2e keer op rij in maart niet door kan gaan. Natuurlijk is het jammer voor alle goede doelen en de ontmoetingskerk die allemaal wel wat extra inkomsten kunnen gebruiken. En het is ook erg jammer voor u en ons, want naast geld levert de bazar ook altijd veel energie, gemeentegevoel, gezelligheid en saamhorigheid op! Het is een evenement van ontmoeting en verbinding, echt van die dingen die we juist nu hard nodig hebben!

Dus tot over een maand of drie met weer meer nieuws en tot die tijd: “Houd vol, houd vast!”  Wij blijven hoopvol voor een bazar in 2021! Names de Bazar’cie, Kees de Vries

Geplaatst in Nieuws.