Door de corona de kerk te klein?

Het moet niet gekker worden. Niet alleen in Stichtse Vecht, maar overal hoor en lees ik dat er door de online-kerkdiensten veel meer kerkgangers zijn dan voorheen. Zo bezien is dit geen geringe ‘bijvangst’ van de coronacrisis. De vraag is hoe dat zich zal gaan ontwikkelen als er aan de kerkgang helemaal geen beperkingen meer worden opgelegd. 

Het kan zomaar zo zijn dat het veel voller wordt in de kerken dan voor de coronacrisis. De drempel van de kerk was voor sommigen te hoog geworden. Maar door de vrijblijvendheid van de onlinevieringen zijn zij toch weer enthousiast geworden. En wel zo dat zij straks vrijmoedig over de drempel stappen om fysiek de vieringen bij te wonen. De corona zou zomaar een ommekeer in de kerkgang kunnen betekenen. 

Maar het aantal kerkbezoekers kan ook veel lager worden dan voor de coronapandemie. Want voor allen die nog wel trouw ter kerke gingen is de online-beleving zo’n positieve ervaring geworden, dat ze zich wel driemaal bedenken voordat ze weer lijfelijk ter kerke zullen gaan. Gezellig onder de lakens, met de koffie voor de buis, de laptop op het terras of de geestelijke aan de ontbijttafel. Kiest u maar!

Er is zelfs nog een mogelijkheid: het aantal kerkbezoekers blijft per saldo gelijk. Allen die voor de crisis trouw ter kerke gingen, blijven zonder gewetenswroeging thuis. En wie voorheen de drempel niet overkwam betreedt nu vol enthousiasme het Godshuis. De moraal van het verhaal is voorlopig wel dat de kerken door zullen moeten gaan met hun onlinevieringen. Nieuwe markten moet je niet verloren laten gaan!

Maar hoe dan ook, ik vraag me af of er na de crisis sprake zal zijn van verandering in het kerkbezoek in de Stichtse Vecht. En voor mij dan met name Tienhoven en Maarssen. Zie ik straks weer de mij weer vertrouwde gezichten? Of val ik van verwondering (daar zit het woordje ‘wonder’ in) van mijn preekstoel omdat ik allemaal nieuwe gezichten zie? Het zal mij benieuwen en ik laat mij verrassen. In ieder geval is alles beter dan lege plaatsen. 

Het mooiste zou zijn als de nieuwkomers hartelijk worden welkom geheten door degenen die er nog zitten. En wij van hen kunnen leren wat er in het verleden verkeerd is gegaan. Hoe het dus anders en beter, aansprekender en vooral liefdevoller kan. Want dat er ooit eens iets mis ging is duidelijk.

Maar wat loop ik te dromen. Laten we in ieder geval hopen dat de grote versoepelingen die vanaf nu gelden door zullen kunnen gaan. En vooral ook dat er geen tweede coronagolf komt. Wat de effecten op het kerkbezoek zijn, dat zien we nog wel. Ik mag er graag over filosoferen. Wel hoor ik dat het kerkbezoek hier en daar wordt gemist en dat er bij een aantal een verlangen is terug te keren naar hun parochie of wijkgemeente.

Dat komt omdat het toch een plaats van ontmoeting en verbondenheid is; met elkaar en met de Eeuwige. Stilletjes hoop ik dat die nieuwe groep onlinesnuivers, voor wie de drempel tot nu toe te hoog was, straks vrijmoedig aanschuift. Ze zijn oprecht zeer welkom! Er is ruimte genoeg. Nu nog wel in elk geval… En straks? Misschien is de kerk dan wel te klein! Zo droom ik, al kuierend door de Bethunepolder, hoopvol verder!

ds. Piet Vellekoop (0346) 556659, www.ontmoetingskerkmaarssen.nl, www.kerktienhoven.nl

Geplaatst in Blog.