Fysieke kerkdiensten m.i.v. 5 juli

Met ingang van zondag 5 juli gaan we een volgende fase in met het houden van ‘fysieke’ diensten. Er is van overheidswege geen maximum meer aan het aantal aanwezigen. Wel moeten de corona regels in acht worden genomen. Het gaat dan om o.a. de anderhalve meter, triage vragen en een reserveringssysteem. Het doel van de kerkenraad is om weer zoveel mogelijk gemeenteleden de fysieke diensten in de Open Hof te laten bijwonen. Risico op besmetting wordt daarbij geminimaliseerd. De anderhalve meter in combinatie met de inrichting en de (beperkte) ruimte van Open Hof, maken dat er helaas minder personen aanwezig kunnen zijn dan normaal. Daarom zullen de online live uitzendingen worden voortgezet evenals de uitzendingen via RTV Stichtse Vecht. 

Maximum aantal aanwezigen/flow door het gebouw

Op het moment van schrijven van dit stuk is nog niet precies duidelijk hoeveel gemeenteleden er maximaal in de Open Hof kunnen met inachtneming van de anderhalve meter regel. Er zal een proefopstelling worden gemaakt waarbij ook tussen kerkgangers en het gangpad anderhalve meter wordt toegepast. 

De ingang van de kerk is aan de achterkant (waar de fietsen staan). U wordt hier verwelkomd door een van de gastheren/dames. Er zal u gevraagd worden of u gezond bent/symptomen heeft/in contact ben geweest met iemand met corona, waarna u vervolgens uw handen desinfecteert. Hierna loopt u door de gang (jas ophangen mag) waarna u doorloopt naar de grote zaal, waar u (desgewenst) de liturgie ontvangt. Vervolgens loop u door naar de kerkzaal naar een van de zitplaatsen die duidelijk aangegeven zijn (huisgenoten mogen bij elkaar zitten). Is de kerkzaal vol, dan loopt u vervolgens door naar de grote zaal en kiest daar een zitplaats. 

Aan het einde van de dienst zal duidelijk aangegeven worden hoe de kerk verlaten kan worden met inachtneming van de anderhalve meter. 

(Geen) Gemeentezang

Het protocol voor kerkdiensten geeft aan dat gemeentezang vooralsnog helaas niet mogelijk is. Zingen lijkt een bron van besmetting met en verspreiding van het coronavirus te zijn. Wel zullen regelmatig een aantal (3 a 4) zangers aanwezig zijn, om de liederen te zingen. Mee neuriën mag wel. 

Reserveringssysteem

In verband met eventueel contact onderzoek achteraf, is een reserveringssysteem verplicht. Wij maken gebruik van eventbrite.nl; dit is een onlinesysteem waarmee een zitplaats gereserveerd kan worden voor een dienst. Elk vrijdagavond zal de link naar de dienst van de komende zondag worden gepubliceerd in de nieuwsbrief* van onze wijkgemeente. Klik op de link, vul voor-, achternaam en e-mailadres in en reserveer het aantal benodigde zitplaatsen. Gemeenteleden die geen internet hebben en/of e-mailadres, kunnen bellen met Jacob van der Zwan (0346- 550 217) of Henk de Vries (06 515 76 180) die dan voor hen het reserveringssysteem zullen invullen. 

Overige praktische zaken

  • Fysiek koffiedrinken na de dienst is vooralsnog niet mogelijk. Wel kan er online met elkaar worden koffiegedronken. 
  • Toiletten worden zo min mogelijk gebruikt en na elke dienst grondig gereinigd.

*ontvangt u nog geen nieuwsbrief? Klik dan hier en vul je voor-, achternaam en e-mailadres in. Je ontvangt nu automatisch elke vrijdagavond om 20:30 uur de nieuwsbrief!

Geplaatst in Nieuws.