Voorzichtige start fysieke kerkdiensten

Zondag 7 juni is het zover! Vanaf die datum zullen er ook bij onze wijkgemeente weer ‘fysieke kerkdiensten’ plaatsvinden. Maar wel behoedzaam: met maximaal 30 aanwezigen, veel richtlijnen, zonder gemeentezang en zonder fysiek koffiedrinken achteraf. De minister vatte het wat ons betreft treffend samen: verspreid het woord, niet het virus!

De maand juni wordt een proefmaand, waarin de mensen benodigd voor de dienst (dominee, koster, organist, ouderlingen etc.) zullen worden aangevuld met alleen leden van de kerkenraad en hun (eventuele) partners. Zo doen we ervaring op en kunnen we zaken bijstellen waar nodig. 

Als alles goed verloopt gaan we dan met ingang van zondag 5 juli ook weer gemeenteleden uitnodigen. Naar het zich laat aanzien kunnen er maximaal 65 mensen in de Open Hof als we alle corona regels en voorschriften in acht nemen. Er komt een reserveringssysteem, secties zullen bij toerbeurt worden uitgenodigd om aanwezig te zijn en er komt een dienst speciaal voor gezinnen. 

We zijn blij dat we – al is het in een wat beperkte en aangepaste vorm – weer bij elkaar kunnen komen. We hopen ook u/jou binnenkort weer in persoon te mogen begroeten!

Henk de Vries, scriba

Hoe wordt een en ander praktisch ingericht?

  • Het maximumaantal aanwezigen is inclusief kinderen en ‘functionarissen’ in de dienst. In de kerkzaal kunnen zo’n 30 personen zitten, in de grote zaal zo’n 35; totaal dus 65. Met dit aantal kan de anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar worden gewaarborgd (mensen uit 1 samenwonend gezin kunnen bij elkaar zitten).
  • Gemeentezang is tot nader order niet mogelijk; zingen met een aantal zangers kan wel en ook mee neuriën mag;
  • De ingang wordt de achteringang van Open Hof: hier wordt u vanaf 5 juli begroet door de gastvrouw/heer die u een aantal vragen stelt over uw gezondheid. Ook wordt u gevraagd uw handen te desinfecteren. Looproutes zullen worden gewezen en zitplaatsen zijn duidelijk aangegeven. Uitgaan van de kerk gebeurt op instructie van de ouderling van dienst en ook dit gaat via de achteruitgang.
  • Helaas mag de autodienst voorlopig nog niet van start: u kunt dus niet opgehaald worden om naar de kerk te gaan.
  • Toiletten worden zo min mogelijk gebruikt en na elke dienst grondig gereinigd.
Geplaatst in Nieuws.