Heeft u hart voor de oecumene?

De Raad van Kerken Maarssen zoekt een nieuw bestuurslid

Maarssen-dorp, Maarssenbroek en Tienhoven kennen diverse geloofsgemeenschappen. De plaatselijke kerken onderhouden regelmatig contact met elkaar. Er worden oecumenische vieringen gehouden en verdiepende activiteiten georganiseerd. Zo leren de christenen van Maarssen en Tienhoven elkaar steeds beter kennen en kunnen we samen optrekken waar dat mogelijk is. 
De Raad van Kerken Maarssen (RvKM) komt in breed verband twee maal per jaar bijeen in een vergadering. Daarnaast kent de Raad een dagelijks bestuur, bestaande uit vier personen. Dit dagelijks bestuur komt enkele malen per jaar bij elkaar om lopende zaken te regelen, te coördineren en uit te voeren. 

Voor het dagelijks bestuur is de RvKM op zoek naar een nieuw lid, liefst met de taak secretaris of penningmeester, maar in overleg met de andere leden van het dagelijks bestuur kunnen de taken ook herverdeeld worden. Jos Plum heeft deze taken jarenlang uitgevoerd, we zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor de oecumene in Maarssen betekend heeft.

Voor meer informatie over de RvKM en de vacature zie de website op www.kerkpleinmaarssen.nl . U kunt ook contact opnemen met Ingeborg van der Tweel (Ontmoetingskerk, tel. 0346 568 907), Karen Mommers (H.Hartkerk, tel. 06 1128 2540) of een mail sturen naar: i.vandertweel@hetnet.nl

Geplaatst in Nieuws.