Brief aan alle gemeenteleden

Pasen 2020 Anno Domini.

Lieve gemeenteleden, 

Ieder Paasfeest is een hoogtepunt voor de kerk. Dit Paasfeest zal eveneens een hoogtepunt worden. Velen hebben het gevoel in een soort ‘oorlogssituatie’ te leven. Alleen is de vijand nu onzichtbaar. We worden aan alle kanten gewaarschuwd voor een virus, waar we dan wel weet van hebben, maar geen zicht op. 

Paasfeest 2020 zal eveneens een hoogtepunt worden. Maar net iets anders dan dat wij ons allen hadden voorgesteld. Door de noden van en zorgen bij velen van u zal het bescheiden worden gevierd in de kleine kring van het gezin. Het is beter om te kijken naar de kansen en mogelijkheden die dat biedt, dan te bezien wat allemaal niet mogelijk is deze Pasen.

Als Jezus door wilde dringen tot de kern van de zaak trok Hij zich terug op een berg of in de binnenkamer. Wij moeten ons nu noodzakelijkerwijs ook terugtrekken in onze eigen huizen. Laat ons die kans benutten om ons te oefenen met elkaar bezig te zijn, in elkaar te investeren en vooral elkaar de vrijheid schenken binnen de beperkte ruimte die we hebben. Maar laten we ook gebruik maken van de technische mogelijkheden om met elkaar in contact te komen en te blijven. 

We zijn ons ervan bewust dat het geen geringe opdracht is om Pasen op deze manier vorm en inhoud te geven. De verzoeking van Jezus in de woestijn was dat ook niet. Maar zie… het werd Pasen! Laten ook wij ons daarom oefenen in concentratie op het feest van Pasen. Zodat wij gelouterd en gesterkt ook weer eens op kunnen staan en léven gaan de Heer achterna. 

Wij wensen u allen, samen met allen die u lief zijn, een gezegende Pasen!

Corinne Groenendijk & Piet Vellekoop, predikanten Ontmoetingskerk

Geplaatst in Nieuws.