Collecteren tijdens de Corona Crisis

Met alle veranderingen in de afgelopen diensten zijn ook de collecten uit de kerkdienst verdwenen. Hoewel het praktisch niet mogelijk is om met een collectezak bij u langs te komen, willen we toch de mogelijkheid bieden uw financiële bijdrage aan de kerk te geven. Juist in deze tijd waarin we niet meer bij elkaar komen is uw steun meer dan nodig.

Elke zondag zal de diaken de 1e collecte zoals gebruikelijk wat uitgebreider toelichten. De 2e collecte voor pastoraat en eredienst en de 3e collecte voor het onderhoud van de gebouwen zijn elke week hetzelfde en zullen niet nader aangekondigd worden.

Thuis meedoen!?

De diaconie vraagt u om thuis mee te doen met de collecten. Zet thuis uw eigen collectezak, pot, bus of tasje klaar en verzamel daar de komende weken uw collectegeld of collectebonnen in. Tegen  de tijd dat we elkaar weer in de kerk kunnen treffen kunt u uw bijdrage inleveren. Voor wat betreft de verdeling zullen wij op basis van historische percentages het collectegeld verdelen over de verschillende doelen. Maar wilt u een bedrag  geven aan een specifieke collecte, bijvoorbeeld omdat het doel u aanspreekt, doet u dan het geld of de collectebonnen in een aparte envelop en vermeld hier duidelijk de datum van de collecte en het doel op. Dan zorgen wij er voor dat het geld op de juiste plaats terecht komt.

Overmaken kan ook…

Uiteraard is er ook altijd de mogelijkheid om grotere bedragen direct over te maken op de bankrekening van de diaconie NL75 RABO 0340 1131 03 o.v.v. het doel dat u wilt steunen.

…of doneren

Via de knop doneren op deze website, kunt u ook geld overmaken aan ten behoeve van bijvoorbeeld een collecte. U klikt dan op het pijltje naast de doel-regel in het formulier en selecteer diaconie. Wilt een specifiek doel steunen of een specifieke collecte; zet dat dan even in het opmerkingen veld!

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met de penningmeester van de wijkdiaconie, Leendert-Jaap Maan (email: ljmaan1@gmail.com of telefoon 06 52346541).

Geplaatst in Nieuws.