Update KerkTV

De kerkdienst van afgelopen zondag 22 maart jl. is door zo’n 120 ‘adressen’ bekeken (zie onderstaande grafiek). Er wordt bewust gesproken over adresssen want achter elke adres bevinden zich vaak meerdere personen. Als kerkenraad van de Ontmoetingskerk zijn we blij dat we via KerkTV zo veel gemeenteleden bereiken. Toch kan het zijn dat nog niet iedereen precies weet hoe het werkt. Als jij of u andere gemeenteleden spreekt, wilt u ze dan vragen of ze meekijken en eventueel uitleggen hoe het werkt? Bij vragen bel of mail gerust met ondergetekende.

Helaas werd de stream afgelopen zondag, halverwege het laatste lied onderbroken; dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door of een probleem met de bandbreedte van het internet, of doordat de verbinding met kerkdienstgemist.nl verloren ging. Inmiddels is met hen contact opgenomen om te bezien waar de fout lag en te proberen dergelijke problemen te voorkomen.

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het beamerscherm duidelijk in beeld te brengen. Dit bijvoorbeeld tijdens de samenzang maar ook ten behoeve van ondersteuning van de dienst c.q. de preek met plaatsjes en filmpjes.

Zoals eerder aangekondigd zullen alle diensten (in ieder geval tot en met Pasen) van wijkgemeente Ontmoetingskerk uitgezonden worden vanuit de Open Hof via KerkTV.

Heeft u wel internet thuis maar geen computer, smartphone of tablet? Laat het ons weten en wij gaan zoeken naar een oplossing. Ook bij alle overige vragen of opmerkingen over KerkTV mail of bel met onze scriba Henk de Vries, scriba@ontmoetingskerkmaarsssen.nl of 06 515 76 180

Geplaatst in Nieuws.