Brief aan alle gemeenteleden Ontmoetingskerk

Op zaterdag 21 maart, zijn wij voornemens om bij alle gemeenteleden van de Ontmoetingskerk een brief te laten bezorgen van Jacob van der Zwan namens de wijkkerkenraad. Wij hebben voor dit communicatiemiddel gekozen omdat niet iedereen de nieuwsbrief ontvangt of e-mail/internet heeft. In de brief gaan we in op de onstane situatie en hoe we daar als wijkgemeente Ontmoetingskerk mee om proberen te gaan. Klik hier voor de brief. 

Geplaatst in Nieuws.