Veertigdagentijd in de Ontmoetingskerk

KINDERNEVENDIENST 
“Een teken van leven” is het thema van het “40 dagen tijd” project dat wij met de kinderen gaan volgen. Toen het volk Israël het moeilijk had, zei God: ‘Ik ben er.’ Hij gaf een teken van leven. In deze Veertigdagentijd ontdekken we hoe belangrijk tekens van leven kunnen zijn. Door de verhalen heen zal God steeds opnieuw tekens van leven aan mensen geven. Op weg naar Pasen mogen wij ook vragen om een teken van leven; zowel van God als van mensen om ons heen.


HEEL HOLLAND VAST
De kinderen gaan çhallenges aan. Ook als volwassenen worden we uitgenodigd om bewust toe te leven naar pasen. Het thema van de PKN tijdens de 40 dagen tijd is ‘Sta op!’ Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf Zijn leven voor ons. Wij mogen opstaan en hulp bieden aan anderen. Kom in beweging, ‘Sta op!’ en deel. De diaconie heeft via Kerk in Actie vastenkaarten besteld voor kinderen en volwassenen. Een vastenkaart met elke week een nieuwe uitdaging. Bijvoorbeeld om minder te snoepen of minder alcohol of chocola, minder luxe te leven of minder schermtijd. Zo blijft er tijd over om eens een wandeling te maken of zomaar voor het raam over je leven na te denken, eens bijbel te lezen en te bidden of erover te praten, of een brief te schrijven. Ook blijft er geld over dat je kunt schenken aan het veertigdagenproject. De ervaring van velen is dat even breken met gewoonten helpt om meer te leven zoals je het wilt en ook om meer open te staan voor bezinning en voor Gods aanwezigheid. Doe jij ook mee?

BLOEMSCHIKKING
In de veertigdagentijd kunnen we genieten van mooie bloemschikkingen. Jezus opstanding is een teken van leven. Dat nodigt ons uit om in beweging te komen op weg naar Gods toekomst. Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig. Het hebben van een stip op de horizon helpt. Een stip die ons herinnert aan het ‘waarom’, zodat we in beweging komen. In de bloemschikkingen zien we die stip niet ingevuld, maar als een open ruimte met daar omheen een weefsel van takjes.  De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn eigen manier. Iedere zondag zien we een ander beeld.

25 MAART AVONDMEDITATIE
Het leven gaat soms snel, het is pasen voordat je het weet. In de kerk hebben we daar de veertigdagentijd voor, een tijd van bezinning, van even stil staan bij hoe je leven nu is, misschien wel breken met vaste gewoonten door te versoberen. Op deze avond willen we elkaar inspireren om de veertigdagentijd bewust te leven, door muziek, bijbelwoorden, stil worden, uitwisseling van ideëen hoe je deze tijd voor jezelf vorm wilt geven. Van harte welkom op 25 maart vanaf 20.00 u op de Hofzolder. 

Marion de Vries en Ds. Corinne Groenendijk

Informatie en opgave bij  mariondevries2@gmail.com

Geplaatst in Nieuws.