Tieners & Taart zondag 23 februari

Afgelopen zondag hebben we ons bij de Tieners & Taart bijeenkomst met Lotte, Ruben en Youri én Kees en Ineke verder verdiept in de Bijbel. Deze keer was ook dominee Corinne er om met elkaar kennis te maken.

De tieners hadden vooraf aan hun ouders gevraagd wat de Bijbel voor hen betekent, of ze er weleens in lezen, welk verhaal ze mooi vinden, etc. Dit hebben we met elkaar besproken en ook gedeeld wat het voor onszelf betekent. Vervolgens hebben we onderzocht hoe de Bijbel in elkaar zit: net zoals er veel verschillende muziek-genres zijn, zo heeft de Bijbel ook allerlei verschillende genres in de verschillende Bijbelboeken. We keken een filmpje met een stoomcursus Bijbel, waarin we uitleg kregen over de genres in de Bijbel (poëzie, profetieën, brieven, etc.). Daarna deden we hier een wedstrijdje over: speurtocht door de Bijbel. Lotte, Ruben en Youri hadden een Bijbel meegenomen en kregen allerlei opdrachten om snel in de Bijbel op te zoeken, zoals: Lees als eerste een spreuk uit het boek Spreuken; Zoek de witte bladzijde tussen het Oude en Nieuwe Testament; lees als eerste de naam Jezus voor uit de Bijbel. Het was een echte wedstrijd: Lotte, Ruben en Yoeri waren aan elkaar gewaagd en vonden alles steeds sneller!

Ineke had allemaal verschillende Bijbels meegenomen, waaronder de Straatbijbel, de Metalbijbel, Het Boek, de Jongerenbijbel, de Statenvertaling, etc. We hebben met elkaar gekeken wat er bijzonder is aan die Bijbel, wat wel of niet aanspreekt en hebben geconcludeerd dat ze allemaal dezelfde inhoud hebben.

Vervolgens hebben we 2 Timoteüs 3:14-17 met elkaar gelezen. Hierin ontdekten we o.a. dat de Bijbel geschreven is onder inspiratie van God én dat de Bijbel ons wijsheid kan geven en kan helpen om goede dingen te doen. De jongeren begrepen dat de Bijbel niet zomaar boeken zijn, vonden het goed om dit te weten, maar vertelden ook dat ze nog niet zo goed wisten wat dit dan voor hen betekent.

Uiteindelijk hebben we afgesloten met een filmpje (https://www.youtube.com/watch?v=NEPEcD6QhYo , Bible Motion Video), wat ons duidelijk uitlegde wat de rode draad in de Bijbel is. De schepping, de mens zondigde, het plan van God voor mensen, het volk Israël en Gods plan met hen, de geboorte van Jezus, de kruisiging van Jezus als een soort betaling voor de menselijke ongehoorzaamheid en dat Jezus ooit terugkeert op aarde om alle mensen te verlossen van de ongehoorzaamheid en ellende. We hoorden in het filmpje vooral ook dat dé rode draad die door de Bijbel heen gaat is: Liefde. Liefde van God voor alle mensen op aarde, ook voor jou!

De volgende Tieners & Taart is op zondag 22 maart. Lotte heeft gezegd dat zij dan een lekkere taart gaat bakken voor de groep, we hebben er nu al zin in Lotte!

Groetjes,

Myriam Verhoef (jeugdouderling), Margot de Vries (jeugdouderling), Kees de Vries en Ineke Verburg.

Geplaatst in Nieuws.