Nieuwe vorm van Viering Heilig Avondmaal

Op initiatief van een aantal gemeenteleden heeft een kleine commissie op verzoek van de kerkenraad gezocht naar een andere vorm van avondmaal vieren die recht doet aan zoveel mogelijk deelnemers. Dat heeft na wat aanpassingen geresulteerd in een viering in de kring, een gecombineerde viering van zowel zitten als staan. Deze nieuwe vorm hebben we in de zomer reeds 2 maal uitgeprobeerd in de Dorpskerk en de reacties waren eigenlijk allemaal positief. Op de smaak van de (alcoholvrije) wijn na dan. Maar in deze nieuwe vorm is het doorgeven van 1 beker waar iedereen uit kan drinken logistiek het beste, vandaar deze keus. 

Op zondag 17 november is de avondmaalsviering in de kring voor het eerst in de Open Hof. Het principe is natuurlijk hetzelfde. De viering is zowel staand in de kring als zittend op de voorste stoelen. Om zoveel mogelijk met elkaar de viering te beleven zou het fijn zijn als de stoelen voorin allemaal bezet zijn, u hoeft daar dus niet perse slecht ter been voor te zijn. Veel mensen vinden zittend vieren prettig, schroom dus vooral niet om te gaan zitten. Daaromheen vormen we een kring die begint vanaf de avondmaalstafel op het podium en dan rond de stoelen. De kring wordt net zo groot als het aantal mensen dat er aan mee doet en kan bij veel deelnemers uitgebreid worden richting de Hofzaal. Om die reden staan daar dan ook geen stoelen.  

De manier waarop het brood wordt doorgegeven is ook een beetje anders dan we gewend zijn tot nu toe: als u de schaal ontvangt, biedt u brood aan, aan degene van wie u de schaal gekregen heeft; daarna geeft u de schaal door en krijgt u brood van degene aan wie u de schaal gegeven hebt. Dit lijkt ingewikkeld, maar dat is het niet. En als het toch anders gaat is dat natuurlijk ook helemaal niet erg. 

Het brood pas wordt gegeten als het aan iedereen is rondgedeeld, de predikant geeft dit moment aan. Zoals gezegd is er geen keuze meer tussen wijn en druivensap, maar geven we de beker rond met daarin alcoholvrije wijn. Om goed ingespeeld te raken is er een vast team van 2 ouderlingen en 5 diakenen die tijdens elke viering dienst hebben. Wij horen graag na de dienst hoe u deze viering ervaren heeft. 

Namens de diaconie, Jeannette Woltjes

Geplaatst in Nieuws.