Gemeenteberaad zondag 22 september: verkiezing nieuwe predikant

Aanstaande zondag 22 september zal direct aansluitend aan het koffiedrinken na de vredesdienst een gemeenteberaad van wijkgemeente Ontmoetingskerk worden gehouden. In deze vergadering zal de beroepingscommissie verslag doen van hun werkzaamheden, de gevolgde procedures en inhoudelijk informatie geven over de beoogd predikant.

Inmiddels hebben onze wijkkerkenraad als ook de Algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maarssen ingestemd met de kandidaatstelling van de nieuwe predikant. Het is nu dus aan de leden van onze wijkgemeente om zich uit te spreken over het uitbrengen van het beroep (formeel heet dat ‘verkiezing’ van de nieuwe predikant).

Tijdens de bijeenkomst zal een stemming worden gehouden onder de stemgerechtigde leden van wijkgemeente Ontmoetingskerk: dit zijn alle belijdende leden en onze doopleden van 18 jaar en ouder. Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee stemmen met volmacht kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden stemmen bij volmacht kunnen uitbrengen. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de wijkkerkenraad getoond.

Klik hier voor de agenda van deze bijeenkomst:

De beroepingscommissie: vlnr: Kees de Vries, Sanne Bogaards, Ben de Haan, Wilna Quakkelaar, Cor Korevaar, Johan ter Hart,
Raquel van Vliet, Bernadet Sijmons en Hans van Wieren. (Marjan Capel deed deze vergadering mee vanaf haar vakantieadres)
Geplaatst in Nieuws.