Status beroepingsproces

Beste leden van de Ontmoetingskerk,

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat onze beroepingcommissie (BC) haar zoektocht naar een geschikte predikant – passend binnen het opgestelde profiel – heeft afgerond! De BC zal in een advies aan onze wijkkerkenraad één predikant voorstellen.

Direct na de vakantieperiode zullen wij de processen volgen zoals die binnen de PKN gehanteerd worden. Dit betekent concreet dat de wijkkerkenraad Ontmoetingskerk en de Algemene Kerkenraad een besluit nemen over de kandidaatstelling van de nieuwe predikant (ten behoeve van onze wijkgemeente). Vervolgens zullen wij in een gemeente bijeenkomst – op voorspraak van de beroepingscommissie – een besluit nemen over het beroepen van de nieuwe predikant. 

Planning 

Met inachtneming van de besluitvormingsprocedures is het streven om de nieuwe predikant per 1 januari 2020 binnen onze wijkgemeente van start te laten gaan. Op basis hiervan en rekening houdend met opzegtermijnen, is de volgende planning gemaakt:

  • Dinsdag 03 september 2019: Moderamen vergadering
  • Dinsdag 10 september 2019: Vergadering wijkkerkenraad: Advies Beroepingscommissie en voorgenomen besluit tot kandidaatstelling
  • Maandag 16 september 2019: Gezamenlijke vergadering Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraad Ontmoetingskerk: Besluit kandidaatstelling
  • Zondag 22 september 2019: Gemeentebijeenkomst: Besluit beroepen predikant

Zoals u in deze planning kunt zien, zal er dus op zondag 22 september, direct aansluitend aan het koffiedrinken na de dienst in Kerkcentrum Open Hof (start rond 11:45 uur)een gemeenteberaad worden gehouden. Hierin zullen de leden van de beroepingscommissie verslag doen van hun werkzaamheden, de gevolgde procedures en informatie geven over de beoogd predikant. Vervolgens zullen wij als gemeenteleden met elkaar een besluit nemen over het beroep. De agenda van deze vergadering zal binnenkort worden gepubliceerd via deze website, de nieuwsbrief en de eerstvolgende uitgave van Kerk op Weg. 

We kunnen ons voorstellen dat u nu al graag de naam zou willen weten van de beoogde nieuwe predikant. Vanwege privacyoverwegingen, zorgvuldigheid met betrekking tot het afwegen van het voorstel van de beroepingscommissie en het feit dat de huidige gemeente van de beoogde predikant nog niet op de hoogte is van een mogelijk beroep, zal de naam door de beroepingscommissie eerst worden bekendgemaakt tijdens het gemeenteberaad op 22 september. 

Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn!

Hartelijke groet,

Jacob van der Zwan
Voorzitter Wijkkerkenraad

Henk de Vries
Scriba


De beroepingscommissie bestaat uit: Cor Korevaar (Vz), Marjan Capel (secretaris), Bernadet Sijmons (sectieouderling), Ben de Haan (kerkrentmeester), Sanne Bogaards – de Groot (diaken), Hans van Wieren (afgevaardigde Algemene Kerkenraad), Johann ter Hart (gemeentelid), Wilna Quakkelaar (gemeentelid), Kees de Vries (gemeentelid), Raquel van Vliet (gemeentelid). 

Geplaatst in Nieuws.