Geloofsbelijdenis (uit het dienstboek van de Protestantse Kerk in Frankrijk)

De dienst van 2 juni jl. werd geleid door dominee mevrouw Francoise Weber. Een bijzondere dienst voor haar. Haar laatste dienst in Nederland. Zij verhuist binnenkort na ruim 12 jaar (weer terug) naar haar geboorteland Frankrijk. Na de dienst bleek dat een aantal kerkgangers onder de indruk waren van haar overdenking over psalm 15, maar ook van de tekst van de geloofsbelijdenis. Een bijna poëtische tekst. De geloofsbelijdenis komt uit het dienstboek van de Protestantse Kerk in Frankrijk. Wij hebben deze met elkaar uitgesproken. Op verzoek van meerdere mensen hierbij de tekst om nog eens na te lezen en te overdenken.

Met een hartelijke groet namens de wijkkerkenraad, Margreet Stolze

Verlicht en verenigd door het Woord van God, bevestigen wij ons geloof :

Ik geloof in God, de Heer die was en die komt.
Ik geloof in onze geschiedenis, bewoond, verheven
en bevrucht door de levende Heer.

In zijn woord, blijde boodschap;
in de tekenen van water en brood,
in de schreeuw van de arme en hongerige,
in de gebaren van de gevangene en de verworpene,
hij wacht op me,
hij spreekt tot me,
geheimzinnig bezoeker, wiens levensadem mij het aangezicht geselt.
Samen met mijn broeders en zusters, weet ik dat hij ons heden bewoont.

Ik geloof met alle vrouwen, alle mannen van weleer,
die zijn spoor gelezen hebben in de geschiedenis :
volk bevrijd van de slavernij et vermaand door de profeten,
volk dat psalm zingt en wijs is in spreuken.
Met de menigten van Palestina en de apostelen,
getuigen van zijn menselijke stem,
voeg ik mij in het gevolg dat Jezus Christus volgt.

Ik geloof in het geruis van de wereld
zijn klop te horen op de deur,
de stille stappen te horen van hem die komt.

Daarom bid ik aan het bed van zieken en stervenden.
Ik schreeuw met alle verdrukten en gefolterden.
Ik zoek met alle gedrevenen ; ik strijd met de strijdenden.

Want hij komt, hij die alle noodlot verbreekt et wegen opent,
die aan berusting een eind maakt en verantwoordelijkheid wekt.
en wiens plan alle programma’s doet verbleken.

Ik verwacht de Levende, wiens opstanding als naam heeft : hoop.
Ik geloof in de Heer, de Heer van vandaag, gisteren en morgen.

Geplaatst in Nieuws.