Campuscommissie en vacature begraafplaatscommisie

Binnen de Protestantse Gemeente Maarssen, is er naast de drie wijkgemeenten, ook een Campus. In de Campus zijn de gebouwen Dorpskerk, Trefpunt en het Honk, alsook de begraafplaats naast de Dorpskerk opgenomen. Net als de wijkgemeenten, heeft ook de Campus een eigen financiële structuur. Daar waar er voor de wijkgemeenten een wijkcollege van kerkrentmeesters is, is er voor de Campus een Campuscommissie. De Campuscommissie legt verantwoording af aan het Centrale College van Kerkrentmeesters.

In de Campuscommissie zitten leden afkomstig uit de wijkcolleges van kerkrentmeesters van de wijkgemeente Ichthus en de wijkgemeente Ontmoetingskerk. De campuscommissie bestaat uit de volgende leden, met grofweg de genoemde taken:

 • Jaap Bogaards (financiële zaken)
 • Henk van Dam (onderhoudszaken)
 • Menno Haars (contactpersoon richting architect, onderhoudszaken)
 • Teo Monster (secretaris, onderhoudszaken)
 • Pieter van den Oord (voorzitter, verhuurzaken)

Door de Campuscommissie wordt het beheer van de Dorpskerk, Het Trefpunt, Het Honk en de woning van de koster van de Dorpskerk georganiseerd, inclusief de daarvoor benodigde financiering. Voor deze financiering worden op hoofdlijnen de volgende bronnen gebruikt:

 • Gebruiksvergoeding voor kerkdiensten van beide wijkgemeenten
 • Monumentsubsidie (Dorpskerk en Kerktoren)
 • Verhuuropbrengsten (verhuur van Trefpunt, Het Honk en Dorpskerk)
 • Oranjebraderie
 • Oliebollenverkoop

Voor het onderhoud van de Dorpskerk wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van een architect.

Begraafplaatscommissie

Onder verantwoordelijkheid van de Campuscommissie wordt er door de Begraafplaatscommissie zorg gedragen voor alles wat hoort bij het beheren van de Begraafplaats en het faciliteren van eventuele begrafenissen op de Begraafplaats. In de Begraafplaatscommissie zitten leden afkomstig uit alle wijkgemeentes, te weten:

 • Henk Scherphof Fokke, administratie/penningmeester
 • Arnoud Spork, coördinatie onderhoud
 • Cees van Wijk, waarnemend voorzitter/secretaris
 • Dick Niesing, coördinatie onderhoud
 • Hans van der Grift, lid namens wijkgemeente De Ark

Gezocht: vervangers voor Aernoud en Cees

Na vele jaren van trouwe inzet, hebben Arnoud en Cees te kennen gegeven dat zij in het najaar van 2019 stoppen met hun werk voor de Begraafplaatscommissie. Wij zijn hen vanzelfsprekend zeer erkentelijk voor alle inzet gedurende de vele jaren dat zij zich hebben ingezet in die Begraafplaatscommissie! En dan doet zich vervolgens de vraag voor: “Wie gaat hun rol in die begraafplaatscommissie overnemen?” Beide zijn lid van de Ontmoetingskerk, dus zoeken wij vooral in die wijkgemeente naar twee enthousiaste mensen die het werk van Aernoud en Cees in die commissie over willen nemen.

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden door de commissie uitgevoerd:

 • Het bijhouden van het begraafplaatsregister
 • Het organiseren dat de begraafplaats goed wordt onderhouden (door een hovenier) en met eigen vrijwilligers
 • Het afstemmen met begrafenisondernemer zodat er begrafenissen kunnen worden uitgevoerd
 • Het organiseren van de financiële aangelegenheden rondom de begraafplaats
  De verdeling van dit werk wordt in onderling overleg binnen de commissie afgesproken.

Mocht u dit misschien wel willen doen, maar toch eerst nog wat meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met Jaap (06-13834486), Teo (06-23228927), maar u kunt het natuurlijk ook eens bespreken Aernoud of Cees.

Geplaatst in Nieuws.