Gemeenteberaad profielschets nieuwe predikant en samenstelling beroepingscommissie

Vanmorgen is tijdens het gemeenteberaad het profiel van de nieuwe predikant besproken. Scriba Henk de Vries verzorgde de opening waarin hij inging op de diverse stappen die inmiddels genomen zijn zodat we als wijkgemeente aan de slag kunnen met het werven van een nieuwe predikant. Aan de ene kant zijn er formele stappen die we moesten nemen: zoals toestemming vragen aan de Algemene Kerkenraad, de classis en het verkrijgen van financiële toestemming (solvabiliteitsverklaring). Aan de andere kant hebben we nagedacht over de vraag: wie zijn we als wijkgemeente en wat willen we voor de komende tijd: waar liggen voor ons de belangrijkste aandachtspunten?

Bram Schriever die onze wijkgemeente heeft begeleid in het proces tot nu toe, ging in op de hoofdpunten van het profiel. Het profiel is gemaakt in verband met het vertrek van ds. Jochem Stuiver en het emeritaat van ds Piet Velekoop per september 2020. Vanaf dat moment is er ruimte voor een predikant met een fulltime aanstelling voor wie de focus van zijn of haar werkzaamheden zal liggen bij de middengeneratie. Daarnaast komt er een ‘parttime voorziening’ voor seniorenwerk. Dit kan bijvoorbeeld ingevuld worden met een dominee en/of kerkelijk werker met een parttime dienstverband met specifieke aandacht voor de oudere gemeenteleden.

Er was brede steun voor het gepresenteerde profiel dat vervolgens werd besproken. De gemaakte opmerkingen en vragen zullen door de wijkkerkenraad worden meegenomen en afgewogen bij de vaststelling van het uiteindelijke profiel. Dat verschijnt overigens zo spoedig mogelijk op deze website.

Tijdens de bijeenkomst werd ook de samenstelling van de beroepingscommissie bekend gemaakt. Er waren zo’n 40 namen van gemeenteleden binnengekomen voor potentiële leden van de beroepingscommissie. De wijkkerkenraad heeft na zorgvuldig overweging de commissie vastgesteld (zie overzicht hiernaast).

Wij willen langs deze weg iedereen hartelijk bedanken die anderen of zichzelf heeft opgegeven voor dit belangrijke werk.

Er zal deze week nog afstemming zijn tussen vertegenwoordigers van de wijkkerkenraad en de beroepingscommissie, daarna zal de commissie met het werk aanvangen. Namens ons allen wensen we hen veel succes en Gods zegen toe.

Geplaatst in Geen categorie, Nieuws.