Een nieuw begin!

Als voorbereiding op de 40-dagentijd zijn de kindernevendienstcommissie, de liturgiewerkgroep, de diaconie,
ZWO en verschillende ouderlingen bij elkaar gekomen om gezamenlijk invulling te geven aan de 40-dagentijd.
De komende weken zult u af en toe iets van ons horen over een actie of een activiteit, waaraan u kunt
deelnemen. Dit zal in het teken staan van het thema “Een nieuw begin”.

In de 40-dagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons, dat we steeds
weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen.

Op zondag 10 maart zijn er spaardoosjes uitgedeeld. Mocht u er ook nog eentje willen hebben, laat het
ons gerust weten. Het is de bedoeling dat we de komende periode gaan sparen
voor de volgende doelen:

  • De Cubaanse kerken: jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan.
    Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrij willigers in Cuba een nieuw begin te maken.
  • Het Indiase Narsapur: in het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rondkomen.
    In dit district in de Indiase deelstaat Telangana moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie
    Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.
  • Rwanda: Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.

De inleverdatum voor de spaardoosjes actie is zondag 28 april. U kunt het doosje dan bij de dienstdoende diaken inleveren.

Veel dank namens de hele voorbereidingscommissie ’40 dagen tijd’
Sanne Bogaards-de Groot en Lucia de Vries-Woltjes

Geplaatst in Nieuws.