Een nieuw begin…

Als voorbereiding op de 40-dagentijd zijn de kindernevendienstcommissie, de liturgiewerkgroep, de diaconie, ZWO en verschillende ouderlingen bij elkaar gekomen om gezamenlijk invulling te geven aan de komende 40-dagentijd die begint op Aswoensdag 6 maart aanstaande.

De komende weken zult u af en toe iets van ons horen over een actie of een activiteit waaraan u kunt deelnemen, dit zal in het teken staan van het thema ‘Een nieuw begin’. Zondag 3 maart ontvangt u van ons per gezin na de dienst een veertigdagentijd-kalender.

In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. De veertigdagentijdkalender 2019 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen door middel van Bijbelteksten, inspiratie in de vorm van een lied of gebed, recepten en persoonlijke verhalen. ´Een nieuw begin´ is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees.
Geplaatst in Nieuws.