Brief aan minder betrokken leden


Dit weekend zal er een vriendelijke brief worden gestuurd aan de leden die al jaren minder betrokken zijn bij onze wijkgemeente. Het gaat dan om leden die bijvoorbeeld al geruime tijd niet meer financieel bijdragen, hebben aangegeven geen contact meer te willen of al eerder hebben aangegeven zich te willen laten uitschrijven (waarbij dat nooit is gebeurd).

In de brief is aangegeven dat men zich desgewenst als lid kan laten uitschrijven. Dat is iets wat men zelf actief moet doen en wat in het verleden erg omslachtig was. Een uitschrijfformulier is meegestuurd en er wordt gewezen op de mogelijkheid tot uitschrijven via de website (www.ontmoetingskerkmaarssen.nl/uitschrijven).

Als men lid wil blijven is in de brief de vraag gesteld wat wij als wijkgemeente kunnen betekenen en wordt de mogelijkheid gegeven om met ons in contact te komen. Er wordt aangeboden om in persoon met iemand van onze wijkgemeente bij te praten. De folder van onze wijkgemeente is meegestuurd als extra informatie over wie wij zijn en wat we doen.

Deze brief is de resultante van de ideeën die gemeenteleden hebben ingebracht tijdens de gemeenteavonden in april en mei 2018.

Geplaatst in Geen categorie, Nieuws.