Persbericht uitgegaan

Vandaag is onderstaand persbericht uitgegaan:

Intentieverklaring nieuw Gezondheidscentrum getekend

Afgelopen week werd door vier huisartsen en de Protestantse Wijkgemeente Ontmoetingskerk de intentieverklaring getekend voor het ontwikkelen van een Gezondheidscentrum in Kerkcentrum Open Hof. Een mooi initiatief en een geweldig plan om een rijksmonument – de voormalige witte ‘directeurswoning’ aan de linkerzijde, gelegen in het hart van Maarssen-Dorp – een bredere maatschappelijke functie te geven, passend binnen de huidige bestemming. Tegelijkertijd blijft de vierplek (met de toren) bestemd voor kerkelijke activiteiten.

Mieke Wolfs, Maartje van Vugt, Chris van Wincoop en Philip de Vries zijn verheugd met deze eerste stap. “Het vooruitzicht om in de toekomst vanuit één locatie moderne en passende zorg te kunnen bieden, stemt ons zeer positief. Op die manier versterken we elkaar en kunnen we nog meer specifiek eerstelijns zorg bieden, verder innoveren en samenwerken met de tweedelijnszorg. En dat in het hart van Maarssen-Dorp. Door samenwerking gaan we elkaar versterken en kunnen we nog efficiënter werken. De patiënt, jong en oud, zal hier merkbaar van gaan profiteren: goede zorg in de wijk, aansluitend bij de ambitie van de Gemeente Stichtse Vecht. We blijven binnen de samenwerking wel zelfstandige praktijken, dus elke patiënt blijft altijd bij zijn eigen huisarts”.

Een intentieverklaring is één, maar nu gaat het plannen maken pas echt beginnen. “Het Gezondheidscentrum gaat verder vorm krijgen en moet vooral voldoen aan de eisen van deze tijd”, vertelt een enthousiaste Henk de Groot namens het College van Kerkrentmeesters. “Het verbindende gedeelte tussen de twee gebouwen is in de jaren 70 gebouwd. Dit zal vooral aangepakt en verduurzaamd moeten worden. We zijn erg blij met deze eerste belangrijke stap met de vier huisartsen en popelen om de plannen verder uit te werken. Daarbij hoort ook het werven van mogelijke andere partijen, passend bij een Gezondheidscentrum. We willen namelijk graag een open kerk blijven en tegelijkertijd ons monumentale pand en karakteristieke kerkelijke gebouw behouden. Dat dit nu mét meer grandeur qua functie en uitstraling kan, is alleen maar mooi meegenomen!”


NOOT VOOR DE REDACTIE Beeld reeds gemaakt door Jan J. van Dijk. Voor meer info: Henk de Groot, 06-53252819

Geplaatst in Bouwen aan de toekomst, gezondheidscentrum, Nieuws.